Hva skal til for at byggebransjen blir bærekraftig?

Den teknologiske utviklingen øker endringstakten og bedrifter som hadde suksess i 2021 kan ikke forvente at det som har fungert fram til nå, skal være nøkkelen til fremtidig suksess. Etter hvert som arbeidslivet blir stadig mer globalt, spesialisert og komplekst, er risikoen for stor til å være selvtilfreds. Dette gjelder spesielt for ingeniørindustrien der teknologi, begrensede ressurser, smarte byer og automatisering endrer hele sektoren.

Ingeniørsektoren står overfor store økonomiske, teknologiske og miljømessige utfordringer. Endring skjer raskt, noe som betyr at innovasjon skal være kjernen i selskapets visjon og strategi.

Tor Berntsen, CEO iProsess

Byggebransjen har fått mye kritikk for at de ikke har vært innovative nok. I et byggeprosjekt er det mye som skal koordineres og passe sammen. Arkitektur, stål og betong, elektrisk anlegg, ventilasjonsmontering og mer – alt dette etterfulgt av årevis med vedlikehold. I tillegg skal kommunen, byggherren og kommende brukere av bygget forstå planene og gi innspill. Noen påstår at denne kompleksiteten er årsaken til fraværet av innovasjon.

Det er ikke noe alternativ til bærekraftig utvikling

Gjennom innovasjon, markedsendring og ny teknologi har byggesektoren et betydelig potensial til å bidra til klimagassreduksjon. Særlig er det vesentlig å finne løsninger for å oppgradere den eksisterende boligmassen på en klimavennlig måte. Videre står byggesektoren overfor en krevende omstilling til nye teknologiske løsninger. Dersom byggesektoren lykkes med digitaliseringen, kan det bidra til økt lønnsomhet og reduserte klimafotavtrykk gjennom hele byggets levetid. SINTEF har tre hovedfunn i sin rapport: “Virkemidler som virker Innovasjon, markedsendring og grønt skifte”:

Bærekraftig utvikling er i sin grunnleggende form definert som økonomisk utvikling som foregår uten uttømming av naturressurser.

Tor Berntsen, CEO iProsess
  1. Byggsektoren anses å bidra i liten grad til reduksjon av klimagassutslipp. Trolig skyldes den manglende viljen til å sette overordnede energi- og klimamål for byggesektoren at Norges kraftproduksjon i hovedsak kommer fra vannkraft. Dermed bli energibruken i byggesektoren betraktet som utslippsfri.
  2. Det er vesentlig at den eksisterende boligmassen kan oppgraderes på en klimavennlig måte. Hittil har virkemidlene som er satt inn vært utilstrekkelige. Det er nødvendig med en vesentlig forsterkning av både regulatoriske og økonomiske tiltak samt virkemidler som øker kunnskapsnivået i byggenæringen. Samtidig kan det være mulig for fremoverlente aktører å posisjonere seg godt ved å prøve ut nye forretningsmodeller.
  3. Byggesektoren står overfor en krevende omstilling ettersom ny teknologi får stadig større betydning. For å kunne ta en markedsposisjon er det viktig å være i forkant med digitalisering i planlegging og produksjon. Dersom byggesektoren lykkes med digitaliseringen, vil det kunne gi økt lønnsomhet og redusert klimafotavtrykk i hele byggets levetid.

Ingeniørsektoren trenger ideer med et bærekraftig fokus

Selv om mange bransjer gjør et forsøk på å innovere med bærekraftig utvikling som et strategisk fokus, er viktigheten for ingeniørsektoren grunnleggende, siden den gir tilgang til alle våre grunnleggende menneskelige behov. Verden er avhengig av tekniske løsninger for å bestemme livskvaliteten for vår raskt voksende befolkning. Bærekraftig utvikling gir vidtrekkende muligheter for bedrifter i alle sektorer og bransjer. Investering i innovasjon og ideer med et bærekraftig fokus vil ha en global innvirkning. Ingen land har utviklet seg uten tilgang til pålitelig energi, trygt og sanitert vann og effektive transportsystemer. Ingeniørbedrifter må finne måter å forbedre dagens infrastruktur, samtidig som de søker etter nye måter å bygge smartere, sterkere og mer sammenhengende byer.

Verden blir for rask, for kompleks, for nettverksbasert til at noe selskap skal ha alle svarene internt

Yochai Benkler, Harvard.

Hemmeligheten bak innovasjon i byggebransjen

Jeg traff Schønning Eysturoy, Direktør for Wazoku Norden, på iProsess Innovation Tour 2019 og han forteller at de kan vise til eksepsjonelle resultater i bygge -og ingeniørbransjen med samarbeidspartnere som Multiconsult, Sandvik, ABB, Elkem og Rambøll. Hemmeligheten bak suksessen er det digitale verktøyet for Ide-Administrasjon hvor ingeniører deler ideer og samarbeider med eksterne leverandører for å innovere og effektivisere komplekse utfordringer.

Våre globale miljømessige, økonomiske og sosiale forhold forverres. Og vi vil være en del av løsningen!

Schønning Eysturoy

8 områder hvor ide-administrasjon kan påvirke byggebransjen

1. Samle, utvikle og implementere bærekraftige ideer

2. Øk effektivitet i ingeniørprosjektene dine

3. Innover og samarbeid med leverandører, produsenter og partnere

4. Utvikle nye konsepter for sektoren – digital transformasjon og mer

5. Bygg de riktige partnerskapsmodellene

6. Sats på de riktige prosjektene

7. Engasjer dine ansatte

8. Bytt ut utdaterte systemer

Innovasjonsprosess i 6 trinn

Wazoku samarbeider med iProsess for å ha en lokal partner i Norge som kan hjelpe byggebransjen med å generere nye ideer og utvikle en bredere innovasjonsstrategi. “Ideer som dokumenteres i vårt digitale verktøy skal aldri skal dø” påstår Schønning fordi vår proprietære matchingalgoritme, spotlight-AI, lagrer bedriftens ideer og matcher dem til innovasjonsutfordringer. Wazoku og iProsess praktiserer seks trinn som hovedelementer i en innovasjonsprosess for byggebransjen:

Trinn 1: Idégenerering og idefangst

Sandvik

Alle har ideer, men de gir bare verdi til organisasjonen hvis alle vet hvor og hvordan man skal dele dem. På dette trinnet blir det viktig å forankre i hele organisasjonen at at Idea Spotlight er plattformen hvor dette skjer. Vi lager en kort beskrivelse av konkurransesituasjonen, oppretter idérom og beskriver strategiske utfordringer. Deretter oppmuntrer vi til idemyldring rundt problemstillinger som ledergruppen har avsatt ressurser til.

Trinn 2: Samarbeid

Elkem

I dette trinnet blir alle oppfordret til å dele ideer og kommentere på andre sine ideer. For å forsterke prosessen tilfører vi en liten dose kunstig intelligens som fordeler de rette ideene til rett tid til de rette menneskene. Hensikten er å bryte ned siloene og oppmuntre til at de rette folka samarbeider.

Trinn 3: Evaluering

Rambøll

Vellykket idehåndtering krever effektiv evaluering av ideer for å sikre at vi fokuserer på de ideene som faktisk løser problemet eller skaper framtiden. Her bruker vi flere verktøy:

  • Kollegavurdering for raskt å begrense listen over ideer til et mer håndterbart antall.
  • Kickstarter som oppmuntrer og hjelper idéskapere til å skape interesse og støtte for ideene sine.
  • Balansert målkort som sikrer at fageksperter bruker de kriteriene som er viktigst for organisasjonen.
  • Parvis stemmegivning som lar deg sammenligne ideer mot hverandre.

Trinn 4: Utvikling

ABB

Idégenerering er best når Idéskapere raskt og enkelt kan sende inn ideer, uten å kreve omfattende detaljer. Med de beste ideene må utvikles over tid, slik at vi bruker mest oppmerksomhet på de ideene som mest sannsynlig vil motta støtte fra ledelsen til å starte et prosjekt. Derfor legger vi til et trinn hvor vi engasjerer alle i å utvikle de ideene vi tror mest på.

Trinn 5: Statistikk og rapportering

ABB

Vi oppretter en porteføljevisning som gjør det lettere å forstå idépipelinjen. Den viser hvor mange ideer vi har samlet og hvilke ideer som er fanget, valgt og avvist. Her er det mulig å opprette avanserte dashbord med beregninger for KPI`er, ROI og ROE (Return on engagement).

Trinn 6: Belønning og anerkjennelse

ABB

Et innovasjonsprogram er ikke komplett uten regelmessig anerkjennelse og feiring av enkeltpersoner og ideer. Så på dette trinnet legger vi inn rikelig med gamification og rangeringer med pling-plong-faktorer for å oppmuntre til ønsket atferd og gjøre det enkelt å dele historier for å hylle mennesker og ideer.

Engasjere og mobilisere medarbeiderne

Vi minner om at et verktøy kan strukturere menneskelige prosesser, men ikke erstatte dem sier Tor Berntsen, CEO iProsess. Vi må fortsatt mobilisere menneskene i organisasjonen ved å holde workshops, invitere spesialistgrupper til å vurdere forslag og ledergrupper til å ta beslutninger. Alle mulige virkemidler må tas i bruk: Podcast, video, workshops, konkurranser, allmøter, webinar, samlinger, e-læring m.m. Målet er å bygge en kultur hvor medarbeiderne snakker regelmessig om forbedringer og nyskaping -og motiveres av å skape en felles framtid.

Workshop med Tor Berntsen, CEO iProsess

Samskaping er nøkkelen: koble de rette menneskene, med de riktige ressursene, for å ta de riktige beslutningene

Tor Berntsen, CEO iProsess

Ønsker du hjelp til å sette innovasjon i system og få mer ut av innovasjonsarbeidet? Ta kontakt med Tor Berntsen for en uforpliktende prat på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen