Selvledelse – Hvor begynner man?

Livet som leder blir enklere og morsommere med god selvledelse. Hva skal til for å styrke ditt personlige lederskap?

Det er ingen hemmelighet at ledelse er utfordrende på mange områder. Vi forventer mye av lederne våre. Blant annet skal de evne å være visjonære, sette retning for fremtiden, være agile, motivere og inspirere. Videre skal ledere være i stand til å sette mål, skape resultater og bidra til vekst – samtidig som at de skal være rollemodeller som vekker stolthet og lojalitet hos de ansatte. Ledere må også evne å se hver enkelt, gi oppmerksomhet, se den enkeltes behov, samtidig som at skal stimulere til gode team og samhandling på tvers. Parallelt med alt dette må ledere forholde seg til virksomhetens konkurransesituasjon, interessenter, endringer i teknologi og raskt skiftende markeder. Krevende? Ja, definitivt. Det positive er at du har full tilgang til den viktigste ressursen for å utvikle ditt lederskap, nemlig deg selv.

For å kunne lede andre på en god måte, er det viktig å lære å lede seg selv. Selvledelse omfatter strategier for å regulere egen atferd, og strategier for å motivere seg selv og styre egne tankemønstre (Manz 1986, 1992, Cox 1994, Neck 1996).

Min påstand er at de beste lederne har en solid grunnmur bestående av et knippe egenskaper, som er grunnleggende komponenter i selvledelse. Vi skal se nærmere på Motivasjon, Mål, Trygghet og Ansvar. Først ut er motivasjon

 

Motivasjon er smittsomt.

For meg handler motivasjon om å finne ut hva som driver meg, og sørge for å bruke dette aktiv i egen arbeidshverdag. Motivasjon er viktig for egen trivsel og effektivitet. I tillegg er motivasjon smittsomt. Det har derfor stor verdi at leder tar ansvar for egen motivasjon – det smitter over på medarbeidere.

Når det kommer til motivasjon, har det vært mye fokus på indre motivasjon. For å kunne utvikle en sterk indre motivasjon, er vi avhengig av å bli godt kjent med oss selv. Høres kanskje enkelt ut? Men for mange er det vanskelig i praksis. Her kan man bruke noen verktøy fra coaching for å stille seg selv gode spørsmål. «Hvis tid og penger ikke betyr noe, hva hadde jeg drevet med da?» Når på jobb tenker jeg «Hvor ble det av tiden?» eller hva har du drevet med når du opplever at dagen bare har flydd forbi? I svarene på slike spørsmål kan man finne mye om sin egen motivasjon og hva som skal til for at du havner i flytsonen.

Eller du kan prøve en øvelse som går ut på å se for deg selv om 95-åring, sittende på et gamlehjem. Prøv å forutse hva du som gammel har lyst til å se tilbake på når du sitter der i godstolen en fin sommerdag. For min egen del er tankene som dukker opp under denne øvelsen en god kilde til motivasjon. Jeg tenker at jeg bare har dette ene livet å leve, og jeg derfor må bruke arbeidsdagene slik jeg ønsker. Jeg vil jobbe for at jeg som 95-åring på gamlehjemmet skal kunne smile og le når jeg ser tilbake på arbeidslivet mitt. Derfor blir det viktige å forsøke å identifisere driverne for å oppnå dette. Hva kan bidra til at jeg kan sitte på gamlehjemmet som en fornøyd gammel dame?

Og selv om jeg er en person som alltid har villet mye og som vil mye fremover, så kommer det av og til frem noen barrierer som går ut over villigheten til å gjøre det som kreves for å få det til. For meg er det da viktig å holde meg selv ansvarlig, at jeg ser for meg hva gevinsten vil bli. Når jeg først har bestemt meg og blitt enig med meg selv om at gevinsten ved å oppnå noe er verd innsatsen, så er det mye lettere å hente frem viljestyrken og villigheten til å gjennomføre. Det leder oss over på neste viktige komponent i selvledelse – nemlig det å sette gode og realistiske mål.

 

Mål som motivasjonskilde

Mål kan være en sterk motivasjonskilde. Mål som settes riktig hjelper deg å bruke energien på det som er viktig. Det øker motivasjonen og hjelper deg å fokusere og være enda mer tilstede i alt du gjør. Et mål er definitivt mest effektfullt når det gjør noe med følelsene dine. Et godt mål skal være klart og tydelig, og det skal være motiverende å tenke på. Bruker du tid på å tenke igjennom egen motivasjon og drivkraft først, er det enklere å sette mål som betyr noe for deg. Og når målet først er satt, er det viktig å bestemme seg for å nå det.

For en tid tilbake leste jeg en bok av David Goggins; «Can’t hurt me: Master your mind and defy the odds». Gjennom boken får du en rekke øvelser og oppgaver du skal gjennomføre for å få bedre kontroll over egne tanker og prestasjoner. En av oppgavene gikk ut på å holde seg selv ansvarlig for målene man setter ved å skrive opp målene på lapper som man henger på speilet. Speilet ser man i hver morgen og man skal gi en statusoppdatering på hvordan man ligger an. Om det er mål man ikke har nådd eller satt i gang med, holder det ikke med unnskyldninger. Speilet kalles «the accountability mirror», og skal holde deg ansvarlig for at du gjør det du har sagt du skal gjøre, uten å komme med unnskyldninger underveis. Det føles utrolig kleint i starten, men etter noen runder foran speilet begynner man å merke at det er en selv som er aller best til å pushe en selv, og det blir ubehagelig å ikke levere på mål når du skal stå foran speilet hver eneste dag.

Dyktige ledere setter gode organisatoriske mål og har personlige mål som styrer oppunder disse. I tillegg utfordrer de også medarbeidere til å sette personlige mål i tråd med de organisatoriske målene.

 

Trygghet gir mot

Trygghet – her i betydningen selvfølelse og selvtillit – er viktige ingredienser i en leders «grunnmur». For å tørre å sette mål, og bestemme seg for å nå disse, trenger vi selvtillit. Har vi ikke tro på at vi kan nå målene våre, gjør vi det heller ikke. Selvtillit er derfor en viktig faktor i det å lede seg selv. Samtidig er det godt og viktig å ha med seg selvfølelse i vårt arbeid mot målene. Den gir oss trygghet på veien.

Skillet mellom selvtillit og selvfølelse er uklart for mange. Jeg skal forsøke å gjøre det klarere.

Selvtillit handler om din tro på at du kan få til noe, altså prestere. Selvfølelse handler om din opplevelse av egen verdi, hvordan det føles å være deg uavhengig av hva du presterer. Problemene oppstår ofte når vi blander disse to sammen – da lager man seg et mentalt bilde av at man «er» det man gjør. Hvis du da skulle komme i skade for å gjøre en feil, noe som i realiteten vil skje flere ganger i løpet av et lederliv, har du ikke bare gjort en feil, men du har «blitt» en feil! Dette er definitivt ikke en god ingrediens i «grunnmuren» din. Ulempen er at det ofte tar lang tid før dette feilbildet forsvinner. Det kan påvirke motet ditt. Du blir redd for å gjøre feil og velger både gale og trygge løsninger. Vi kommer som kjent ingen steder hvis vi står helt stille, og feil kan være en kilde til suksess. Basketballspilleren Michael Jordan sa en gang:

«I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times I’ve been trusted to take the game winning shot…and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.»

En god balanse mellom selvfølelse og selvtillit er den beste kombinasjonen. Den gir trygghet og mot til å stå frem i rollen som leder. Jeg har coachet flere ledere de siste årene og min opplevelse er at mange ledere har god selvtillit, men en utrent selvfølelse. Det gjør at de må prestere på topp hele tiden for å kjenne seg verdifulle. Når identiteten i så stor grad er knyttet opp mot hva en presterer blir feil tøffe å takle. Og som nevnt; å tørre å feile – og lære av det – er en kilde til suksess.

 

Så hva kan du gjøre for å bygge opp selvfølelsen?

En metode er å skrive ned minimum 3 ting som har gått bra den dagen. Skriv ned hva som har vært bra, hva din rolle var i det og heng gjerne på hvilke egenskaper du brukte for å få det til. Skriv også ned hva du er glad for, det hjelper på humør og motivasjon. Her er det utrolig viktig å faktisk skrive det ned, enten på papir eller på telefon/PC/nettbrett. På den måten bygger du opp en historikk du kan også kan se tilbake på når de dårlige dagene kommer. Du trenger ikke å gjøre dette hver eneste dag. Prøv først i 7 dager, deretter tar du en pause for så å gå i gang med 7 nye dager.

Det er også verdt å lytte etter hva slags tanker som surrer rundt i hodet ditt. Mange vil nok oppdage at det foregår en del uhensiktsmessig aktivitet der oppe. Negative tankestrømmer plager oss og gjør oss mindre effektive. Det å gjenkjenne negative tanker og lære seg verktøy for å håndtere disse, styrker deg. Enkelt sagt handler det om å bytte ut tanker som får deg til å kjenne deg utilstrekkelig (jeg er ikke god nok, jeg kommer til å bli avslørt, jeg er for gammel, for ung….), med tanker som får deg til å kjenne deg tilstrekkelig (jeg er dyktig, jeg er en god leder, jeg gjør så godt jeg kan og det holder).

En god miks av selvtillit og selvfølelse gir oss god mental balanse. Hvis du som leder er i balanse er sannsynligheten større for at beslutningene dine er i balanse, noe som igjen øker sannsynligheten for at kraften i beslutningene dine blir maksimale.

 

Den som tar ansvar styrker seg selv

Når tryggheten er på plass, er det lettere å ta ansvar. Hvis du leder deg selv på en effektiv måte skylder du ikke på andre, men etterstreber å identifisere hva du kan ta ansvar for i alle situasjoner, relasjoner og konflikter. Gevinstene er mange. Du irriterer deg mindre og gir deg selv frihet til å fokusere på det som er viktig.

Alt dette kan høres enkelt ut. Det er ikke vanskelig å forstå intellektuelt, men det krever trening for å lykkes i praksis.

 

Det handler om:

  1. Å være bevisst egen motivasjon – og ta ansvar for den
  2. Sette konkrete mål som trigger
  3. Arbeide med strategier for å oppnå mental balanse
  4. Ta ansvar for egne bidrag i alle situasjoner, relasjoner og konflikter.

Resultatet er en trygg og ansvarlig leder som effektivt leder seg selv og inspirerer andre til å gjøre det samme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen