Spørreundersøkelse 2.0: Fremtiden til datadrevne beslutninger

Tradisjonelle spørreundersøkelser kan være begrenset når det kommer til å samle inn data og analysere resultater. Med Spørreundersøkelse 2.0 kan bedrifter nå gå videre fra enkle spørsmål og svar, til mer sofistikerte og informative undersøkelser. Denne nye teknologien gir deg muligheten til å samle inn mer detaljert og nyttig informasjon, og dermed ta datadrevne beslutninger som gir bedre resultater for organisasjonen. I denne artikkelen vil vi utforske mulighetene med Spørreundersøkelse 2.0 og hvordan den kan hjelpe deg med å ta mer informerte beslutninger for fremtiden.

Spørreskjemaer er ikke noe nytt. Faktisk ble det første spørreskjemaet gjennomført helt tilbake i 1838. Tradisjonelle spørreskjemaer har vært en velkjent og effektiv metode for innsamling av data fra alt fra ansatte til kunder. Men nå er neste generasjons spørreundersøkelser i ferd med å komme og jeg er svært nysgjerrig på hva som er den nyskapende faktoren. Frem til nå har utviklingen være inkrementell. Verktøyene har gradvis blitt litt enklere å bruke, spørsmålsmodulene har fått mer avansert metodikk, designet har fått flere muligheter. Men i bunn og grunn er mye likt. Det ene verktøyet kan ha litt flere funksjoner enn det andre, men grunnideen er den sammen.

I 2019 dro jeg på en innovasjonsturne og da ble jeg kjent med Wazoku som leverer innovasjonsplattformen vi bruker når vi fasiliterer innovasjonsprosesser i store virksomheter. Simon Hill, CEO i Wazoku anbefalte meg nylig å ta en prat med Søren Holm som jobber med Wazoku`s nye satsningsområde: Mindpool – neste generasjons spørreundersøkelser. Jeg må innrømme at jeg var litt usikker på hva jeg kunne forvente meg. Jeg vet at Wazoku er proffe, så forventningene var høye men uklare. Hva blir annerledes nå?

Mindpool team

Predikative spørsmålstillinger

Søren forteller at Mindpools co-founder, Carina Antonia Hallin, har forsket i kollektiv intelligens i mange år, og kommet frem til at spørsmål som omhandler forventninger til fremtiden gir bedre innsikt enn den tradisjonelle måten å spørre på. Dette harmonerer godt med forskningen til Daniel Kahneman som dokumenterer at hjernen vår er designet slik at den lager historier om det som har skjedd og det vi tror skal skje for å skape mening i tilværelsen. Kahneman slår fast at den meningsbærende historiefortellingen er viktigere for oss en den umiddelbare opplevelsen. Så her kan Søren være inne på noe substansielt.

Maskinlæring

De bruker avansert teknologi som maskinlæring og Natural-Language-Processing for å gi mer presise og fremfor alt oversiktlige innsikter. Dette er vel ikke helt ulikt ChatGPT? Så hvis jeg kan bruke åpne-tekst-spørsmål og raskt få tilgang til relevante analyser, så er det en “game changer” jeg gjerne vil være en del av.

Helhetlig design på prosessen

Det mest imponerende med Mindpool er likevel ikke teknologien. Det er det helhetlige prosess-designet.  Mindpool er ikke bare spørsmål, svar og statistikk. Det engasjerer medarbeideren flere ganger i prosessen. Jeg opplevde det som mer enn bare et spørrevektøy. Det er et verktøy som skaper både innsikt og engasjement – og, dersom det brukes regelmessig, også vil kunne bidra til å bygge kultur.

For mer informasjon om neste generasjons spørreverktøy Mindpool. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen