Talentutvikling for ledere


Tina Staahle og Tor Berntsen fra iProsess snakker om hvordan man kan bidra til at unge ledertalenter lykkes i lederrollen og bli bedre ledere raskere.

Denne podcasten finnes også på iTunes og Spotify. Søk på iProsess