Webinar

Webinar: Forskning avslører verdens mest effektive lederstil i en hybrid hverdag!

Tor Berntsen 2023

Tidspunkt: Onsdag 15. mars 2023 kl. 12.00-13.00. Webinaret er gratis. 

I dag vet vi hva som er god ledelse. Jeg har erfart det. Forskning dokumenterer det. Og faglitteraturen beskriver det. Den forskningsbaserte lederstilen jeg skal snakke om fungerer godt på spesialister som: teknologer, mekanikere, lærere, ingeniører, selgere, trommeslagere, advokater, leger, gitarister, sykepleiere, arkitekter og rådgivere – kort sagt alle med spisskompetanse og en selvstendig rolle.

Helt siden jeg ledet rockeband i tenårene har jeg praktisert denne lederstilen, men det er først i de senere årene at forskningen har kunnet dokumentere effekten. Lars Glasø, professor på BI sier det slik:

En oversiktsstudie på 30 års forskning viste at denne lederstilen bidro til at medarbeiderne opplevde større grad av mestring, økt trivsel, høynet kvalitet på jobben, samt bedre produktivitet og karrieresuksess. I tillegg reduserte den stress, angst og fravær fra jobb.

Siden jeg startet iProsess i 1999 har jeg vært rådgiver for toppledere og mellomledere i virksomheter som; Avinor, Posten, Ekornes, Sykehuspartner, Nortura, Politiet, Cramo og Sparebanken Sogn og Fjordane, for å nevne noen. Rådgivningen har tatt utgangspunkt i lederens spesielle situasjon, men denne lederstilen har alltid vært en viktig del av løsningen.

Om Tor Berntsen

Etter at jeg erkjente at det å bli rockestjerne ikke var så enkelt som jeg trodde, utdannet jeg meg til organisasjonspedagog og brukte de første årene i min karriere til å jobbe i barne og ungdomspsykiatrien og som leder for en alternativ skole for elever med vanskelige liv. Arbeidet med å utvikle mennesker i krise gjorde at jeg kom i kontakt med en professor ved universitetet i Bergen som forsket på mobbing og antisosial atferd. Vårt samarbeid førte til at jeg ble rådgiver for ledelsen på 50 skoler. Og vi reduserte antall mobbesaker ved å bygge en kultur som tok avstand fra mobbing og trente lærerne til å håndtere de sakene som oppstod profesjonelt.

Tor Berntsen 2022

Rollen som rådgiver gav meg anledning til å hjelpe ledere med å bygge skolekulturer med sterkt samhold. Arbeidet gav meg en dyp opplevelse av mening og ble styrende for resten av karrieren. Jeg sluttet i bandet, solgte musikkutstyret, kjøpte meg en laptop og fikk jobb i et konsulentbyrå med ansvar for lederutvikling og kulturbygging. Det er snart 20 år siden. Og det beste av alt er, jeg tror jeg har den mest spennende delen av karrieren foran meg.

Siden jeg startet iProsess i 1999 har jeg vært rådgiver for toppledere og mellomledere i virksomheter som; Avinor, Posten, Ekornes, Sykehuspartner, Nortura, Politiet, Cramo og Sparebanken Sogn og Fjordane, for å nevne noen. Rådgivningen har tatt utgangspunkt i lederens spesielle situasjon, men denne lederstilen har alltid vært en viktig del av løsningen.

Tor Berntsen er en fremragende kursleder og foredragsholder. Tor har vist god evne til å tilpasse program og design slik at samlingene har blitt praktiske og konkrete for deltagerne. Tors engasjement, energi, faglig tyngde og solide erfaring har ført til at alle våre deltakere har meldt tilbake at de har hatt stort utbytte av programmene han har levert. På bakgrunn av dette kan vi trygt gi ham våre beste anbefalinger.

Bjørg Åse Wølneberg, KS Bedrift 

Tor er en dreven pedagog som bruker sine kunnskaper om ledelse, mennesker og kommunikasjon for å få til dialog og refleksjon hos deltakerne. Tors seminarer og kurs oppleves som verdifulle og gir konkrete verktøy og knagger som kan brukes i praksis.

Maria Luisa Ruiz Retamar, Direktør, Avinor Flysikring AS

Jeg har hatt gleden av å jobbe med Tor Berntsen i ulike sammenhenger. Han er en dyktig foredragsholder og coach, og leverer gode og relevante verktøy for ledere og medarbeidere. Han er svært engasjerende å høre på, og har en praktisk tilnærming til stoffet som treffer godt.

Tone Lise Risan, HR-Sjef i Finanstilsynet

Tor Berntsen når frem til kursdeltakere på en engasjerende og troverdig måte.  Han er sterk faglig, tydelig i kommunikasjon og skaper god involvering og trygghet i en kurssituasjon som fremmer læring.  Han jobber godt med alle nivåer i en bedrift.

Tone Sande, HR Direktør for Mantena

Tor Berntsen er en jordnær, men litt annerledes foredragsholder som kan faget ledelse og er skikkelig god til å engasjere deltakere på alle nivå. 

Helge Clem, Direktør for Politiets fellestjenester

Tor Berntsen er en dyktig rådgiver og engasjerende foredragsholder. Vi som har jobbet med han er blitt bedre ledere.

Ørjan Tveiten, Direktør, Mowi
Rull til toppen