Hvor god er du til å lede deg selv?

Samfunnet har endret seg. Medarbeiderrollen har endret seg. Og lederrollen har endret seg. I dag er alle medarbeidere spesialister i et individualistisk samfunn. Og alle ledere leder medarbeidere som leder seg selv. Dette er ikke en liten justering. Det er helt nye roller som krever nye ferdigheter hos både ledere og medarbeidere.

Autonome medarbeidere trenger leder som utøver superledelse også kalt myndiggjørende ledelse

I dag må alle, både ledere og medarbeidere, kunne lede seg selv i en krevende og kompleks hverdag. Ledere må i tillegg kunne lede medarbeidere som leder seg selv – det kalles superledelse eller myndiggjørende ledelse.

Spørreundersøkelsen “test din evne til selvledelse” gir et bilde av din evne til å lede deg selv i en kompleks og krevende hverdag. Høy poengsum indikere at du kan selvledelse. Lav poengsum indikerer at du trenger å utvikle din evne til å lede deg selv.

Dette spørreskjemaet gir et bilde av din evne til å lede deg selv i en kompleks og krevende hverdag. Høy poengsum indikere at du kan selvledelse. Lav poengsum indikerer at du trenger å utvikle din evne til å lede deg selv.

 - 
English
 - 
en
Spanish
 - 
es
Norwegian
 - 
no
Rull til toppen