Slik leder du deg selv til topp prestasjoner

kr 4950

Dette er programmet for deg som vil skape eksepsjonelle resultater. I løpet av programperioden vil du få innsikt i selvledelse samtidig som vi avslører hemmeligheten bak topp prestasjoner
Gruppe Name:
Seats:
Total: kr 0
Online lederprogram in this Gruppe

Programmet bygger på forskningsstudie til Morten T. Hansen, en undersøkelse med 5000 respondenter i USA. Resultatene er oppsiktsvekkende og fjerner tidligere antakelser om at de som presterer på toppnivå jobber hard og ekstremt mange timer pr. uke. iProsess har utviklet en metodikk som hjelper deg til å prestere på nivå med de 10% beste i undersøkelsen.

Vårt online lederprogram passer for ledere og medarbeidere i både privat, offentlig og frivillig sektor. Dette en læringsprosess som består av tekst, videoforedrag, fagartikler, spørsmål og oppgaver. Du vil få innsikt i vår erfaring som rådgivere, teori om ledelse og relevant forskning. Denne læringsprosessen er et selvstudium som kan gjennomføres alene eller sammen med en coach, kollega, leder eller venn. Noen virksomheter etablerer interne utviklingsgrupper.

Målet er at du utvikler en personlig selvlederfilosofi med en handlingsplan som gjør at du prestere på linje med de beste av de beste i en kompleks og krevende hverdag.

Programmet er tilgjengelig i 365 dager eller etter avtale.

Rull til toppen