Åpent lederprogram høst 2024: Tillitsbasert ledelse

Tillitsbasert ledelse skaper effektive læringsprosesser i hverdagen

Etterhvert som flere og flere organisasjoner erkjenner at det er kunnskapen som er den viktigste ressursen, blir ledelse av spesialister et viktig konkurransefortrinn. Og i dag er jo nesten alle spesialister: Ledere, rådgivere, ingeniører, selgere, advokater, leger, sykepleiere, arkitekter, IT spesialister – kort sagt alle med spisskompetanse og en selvstendig rolle. Tillitsbasert ledelse handler om å hjelpe medarbeideren til å lede seg selv i en kompleks og krevende hverdag hvor endringene står i kø.

En oversiktsstudie på 30 års forskning viste at selvledelse bidro til at medarbeiderne opplevde større grad av mestring, økt trivsel, høynet kvalitet på jobben, samt bedre produktivitet og karrieresuksess. I tillegg reduserte den stress, angst og fravær fra jobb.

Lars Glasø, professor på BI

I løpet av programperioden vil du få innsikt i tillitsbasert ledelse også kalt selvledelse, myndiggjørende ledelse, superledelse og transformasjonsledelse. Programmet bygger på:

 • Vår pedagogiske innsikt og lange erfaring som rådgivere for norske ledere.
 • Forskningsstudie av Alexander Madsen Sandvik ved NHH som avdekker hva som motiverer høykompetente spesialister.
 • Fagartikkel om transformasjonsledelse inspirert av forskere og teoretikere som; Hanno Roberts, Salgado,Bennis & Nanus, Judge & Bono, Ross &Offerman, Hetland & Sandal, Strand, Hater & Bass, Barling, Weber & Kelloway, og Skogstad, Einarsen, Torsheim.
 • Fagartikkel om myndiggjørende ledelse inspirert av forskere og teoretikere som: Sims og Lorenzi, Manz & Sims, Bryant & Kazan, DiLiello & Houghton, Neck & Houghton, Goleman, Spreitzer, Berg, Avolio & Luthans, og DiLiello & Houghton.

Dette er programmet for deg som vil skape eksepsjonelle resultater ved å hjelpe dine medarbeidere til å lede seg selv, lære raskere enn konkurrentene og prestere på topp nivå.

Video om hvordan iProsess utvikler fremtidens ledere

DEL 1: Din Lederstil og gjennomslagskraft

Fysisk samling

Modul 1: Din autopilot i lederskapet: Denne modulen utforsker din tendens til å reagere automatisk i ulike situasjoner, ofte referert til som “autopilot”. For å hjelpe deg å forstå og styre denne autopiloten, bruker vi verktøyet JTI (en tilpasning av MBTI). Du vil lære om du fortrekker introversion eller ekstroversion, hvordan du behandler informasjon, tar beslutninger, og håndterer omverdenen.

Modul 2: Hemmeligheten bak naturlig autoritet: Utviklingen av en sterk og autentisk lederidentitet er sentral for å få gjennomslagskraft som leder. Denne modulen fokuserer på å forsterke din naturlige autoritet og innflytelse, ved å anvende innsikter fra emosjonell intelligens lært i Leksjon 3. Du vil lære praktiske metoder for å utvikle og uttrykke en autentisk lederstil med stor påvirkningskraft i organisasjonen.

Modul 3: Situasjonsbestemt ledelse: Å tilpasse lederstilen til ulike situasjoner er en nødvendig ferdighet for enhver leder. Denne modulen integrerer viktige lærdommer om effektiv tidshåndtering og prioritering. Den fokuserer på hvordan du kan justere din tilnærming til ledelse i ulike kontekster, og understreker viktigheten av fleksibilitet og dynamikk i lederskapet.

Modul 4: Din lederfilosofi og utviklingsprosess: Å utvikle en personlig lederfilosofi er avgjørende for langsiktig suksess og bærekraftig lønnsom vekst. I denne modulen vil du lære å utvikle en personlig lederfilosofi som grunnlag for en helhetlig og fremtidsrettet tilnærming til ledelse, og kontinuerlig personlig og profesjonell utvikling som leder.

DEL 2: Effektiv ledelse i hverdagen

Online leksjoner

Online leksjon på zoom: Hvordan du leder deg selv i en kompleks og krevende hverdag: I denne leksjonen vil du jobbe med å utvikle din selvbevissthet, målsetting, emosjonelle selvkontroll, og selvdisiplin. Du vil lære å bli den beste utgaven av deg selv som leder. Disse selvledelsesprinsippene blir integrert i utformingen av din personlige lederfilosofi i Modul 4: “Din lederfilosofi og din utviklingsprosess”, hvor du vil lære å bruke disse ferdighetene for å forbedre både din personlige og profesjonelle ledelsesstil.

Fysisk samling

Modul 5: Motivasjon i arbeidshverdagen: Denne modulen bygger videre på konseptene fra alle de tidligere leksjonene og gir deg innsikt i hvordan du kan inspirere og motivere teamet ditt. Du vil få muligheten til å reflektere over hvordan du kan tilpasse din lederstil for å møte individuelle motivasjonsbehov, og fungere som en rollemodell med din egen autentisk lidenskap og engasjement.

Modul 6: Kommunikasjon som virker: Denne modulen tar for seg praktiske tilnærminger til effektiv kommunikasjon og konflikthåndtering. Du vil lære hvordan du kan skape en åpen kultur der tilbakemeldinger er en integrert del av hverdagen, samt hvordan du kan håndtere konflikter og inspirere medarbeidere gjennom ditt budskap.

Modul 7: Bygge robuste team: Denne modulen vil du lære hvordan du kan bygge og vedlikeholde et sterkt og dynamisk team, preget av tillit og respekt. Vi vil fokusere på å anvende prinsippene for å utvikle psykologisk trygghet og hvordan du kan håndtere utfordringer effektivt.

Modul 8: Coachende lederstil: Du vil trene på coachingferdigheter og lære hvordan du kan utvikle medarbeidernes potensial, styrke deres autonomi og beslutningstaking, samt bygge et miljø preget av tillit og åpenhet. Denne modulen vil vise deg hvordan en coachende lederstil kan hjelpe dine medarbeidere til å lede seg selv og prestere på topp nivå.

DEL 3: Lære raskere enn konkurrentene

Online leksjoner

Online leksjon på zoom: Hvordan din emosjonelle intelligens gir deg naturlig autoritet: I denne leksjonen vil du fokusere på å utvikle din selvinnsikt, selvregulering, motivasjon, empati og sosiale ferdigheter. Ved å styrke disse ferdighetene kan du bedre forstå og håndtere dine egne følelser, samt effektivt engasjere og påvirke dem rundt deg. Dette fører til en naturlig autoritet som baserer seg på tillit, forståelse og respekt, fremfor makt eller posisjon.

Fysisk samling

Modul 9: Lederkommunikasjon i endring: Effektiv kommunikasjon er avgjørende når endringstempo er høyt. Denne modulen tar for seg hvordan du kan kommunisere for å opprettholde klarhet og tillit i teamet ditt, mens dere navigerer gjennom usikre tider.

Modul 10: Læringsprosesser i arbeidslivet: Å fremme innovasjon og kreativ tenkning er nøkkelen til fremtidig suksess. I denne modulen viderefører vi prinsippene for innovasjon og kreativitet. Du vil lære om andragogikk og hvordan du kan skape en bedriftskultur for kontinuerlig læring og utvikle en fremtidsrettet tilnærming til ledelse.

Modul 11: Motstand mot endring: Forståelse og håndtering av motstand mot endring er kritisk for effektiv endringsledelse. Du vil lære effektive strategier for å håndtere motstand mot endring og hvordan du kan fremme positive endringer i organisasjonen din.

Modul 12: Motivere for endring: Å engasjere og motivere teamet ditt er avgjørende for vellykket endringsledelse. Modulen integrerer innsikt fra alle de tidligere leksjonene for å utvikle strategier som vil hjelpe deg å inspirere og motivere teamet ditt gjennom endringsprosesser.

DEL 4: Lønnsom vekst i urolige tider

Online leksjoner

Online leksjon på zoom: Hvordan du bruker tiden effektivt og prioritere klokt: I denne leksjonen vil du lære å prioritere oppgaver, planlegge og organisere arbeidsdagen, og delegere ansvar der det er hensiktsmessig. Du vil også utforske hvordan effektiv møteledelse og tid for strategisk tenkning kan forbedre din ledelseseffektivitet.

Fysisk Samling

Modul 13: Bærekraftig lønnsom vekst: I denne modulen vil vi fokusere på hvordan du kan implementere bærekraftige strategiene. Du vil lære metoder for å vurdere organisasjonens effektivitet, konkurranseevne og markedsposisjon, slik at dere kan utnytte ressursene bedre eller identifisere nye vekstmuligheter, markeder eller produkter.

Modul 14: Utvikle ønsket kultur: Bedriftskulturen påvirker hver eneste interaksjon og beslutning. I denne modulen vil vi fokusere på hvordan du som leder kan bruke strategisk tenkning, for å aktivt forme og utvikle en ønsket organisasjonskultur. Du vil lære prinsipper og metoder for kulturbygging og trene på å kommunisere forventninger tydelig. Du vil også lære å engasjere medarbeidere i kulturbyggingsprosessen, anerkjenne og belønne kulturkonsistent atferd, og håndtere konflikter som kan true den ønskede kulturen.

Modul 15: Lede medarbeidere som leder seg selv: I dagens arbeidsliv, hvor autonomi og fleksibilitet er avgjørende, er evnen til å lede selvstyrte team en avgjørende for enhver leder. Denne modulen handler om hvordan du kan gi støtte og veiledning til dine medarbeidere, samtidig som du gir dem friheten til å ta egne beslutninger som understøtter virksomhetens strategi.

Modul 16: Min lederfilosofi skaper framtiden: I denne modulen vil du integrere innsikter og erfaringer fra alle de tidligere leksjonene og modulene for å skape en helhetlig forståelse av hvordan din ledelsesstil påvirker både teamdynamikk og organisatoriske resultater. Du vil presentere din egen lederfilosofi for de andre lederne basert på de verdier, prinsipper og ledelsesstiler som du mener er mest effektive for å skape bærekraftig og lønnsom vekst i din enhet.

Plan for gjennomføring høst 2024

Lederprogrammet i tillitsbasert ledelse består av 4 fysiske samlinger på Grand Hotell i Oslo og 3 online leksjoner på zoom. Deltakerne deles inn i mindre online læringsgrupper som møtes 3 ganger i programperioden. Læringsgruppene avtaler sine møtetidspunkt på samling 1.

Timeplan høst 2024

Del 1: Din lederstil og gjennomslagskraft

 • Fysisk samling – 18 september kl. 09.00 – 15.00

Del 2: Effektiv ledelse i hverdagen

 • Online leksjon – 2 oktober kl. 09.00 – 11.30
 • Læringsgruppe – Etter avtale
 • Fysisk samling – 17. oktober kl. 09.00 – 15.00

Del 3: Lære raskere enn konkurrentene

 • Online leksjon – 30. oktober kl. 09.00 – 11.30
 • Læringsgruppe – Etter avtale
 • Fysisk samling – 13. november kl. 09.00 – 15.00

Del 4: Lønnsom vekst i urolige tider

 • Online leksjon – 27. november 09.00 – 11.30
 • Læringsgruppe – Etter avtale
 • Fysisk samling – 11. desember 09.00 -15.00

Priser

Engasjert deltaker: 4 fysiske samlinger, 3 online leksjoner og 3 læringsgruppemøter, 1 stk. JTI profil kr. 23 500 pr pers. eks mva.*

Ambisiøs deltaker: 4 fysiske samlinger , 3 online leksjoner, 3 læringsgruppemøter og 3 coachingsamtaler, 1 stk. JTI profil kr. 29 500 pr pers. eks mva.*

*Eventuell reise og overnatting kommer tillegg.

Påmelding: send en e post til [email protected]

Om Tor Berntsen

Tor er genuint opptatt av den menneskelige faktoren i lederskapet og har evne til å formidle budskap slik at folk opplever å bli respektert og motivert til å handle. Hans analyser avdekker hvilke konsekvenser endringen får for organisasjon, ledelse og kommunikasjon.

Tor Berntsen 2023

Siden han startet iProsess i 1999 har han vært lederutvikler, coach og rådgiver for toppledere og mellomledere i virksomheter som; Avinor, Posten, Berggård Amundsen, Sykehuspartner, Nortura, Politiet, Cramo og Sparebanken Sogn og Fjordane, for å nevne noen. Rådgivningen har tatt utgangspunkt i lederens spesielle situasjon, mens tillitsbasert ledelse alltid har vært en viktig del av løsningen.

Tor Berntsen er en fremragende kursleder og foredragsholder. Tor har vist god evne til å tilpasse program og design slik at samlingene har blitt praktiske og konkrete for deltagerne. Tors engasjement, energi, faglig tyngde og solide erfaring har ført til at alle våre deltakere har meldt tilbake at de har hatt stort utbytte av programmene han har levert. På bakgrunn av dette kan vi trygt gi ham våre beste anbefalinger.

Bjørg Åse Wølneberg, KS Bedrift 

Tor er en dreven pedagog som bruker sine kunnskaper om ledelse, mennesker og kommunikasjon for å få til dialog og refleksjon hos deltakerne. Tors seminarer og kurs oppleves som verdifulle og gir konkrete verktøy og knagger som kan brukes i praksis.

Maria Luisa Ruiz Retamar, Direktør, Avinor Flysikring AS

Jeg har hatt gleden av å jobbe med Tor Berntsen i ulike sammenhenger. Han er en dyktig foredragsholder og coach, og leverer gode og relevante verktøy for ledere og medarbeidere. Han er svært engasjerende å høre på, og har en praktisk tilnærming til stoffet som treffer godt.

Tone Lise Risan, HR-Sjef i Finanstilsynet

Tor Berntsen når frem til kursdeltakere på en engasjerende og troverdig måte.  Han er sterk faglig, tydelig i kommunikasjon og skaper god involvering og trygghet i en kurssituasjon som fremmer læring.  Han jobber godt med alle nivåer i en bedrift.

Tone Sande, HR Direktør for Mantena

Tor Berntsen er en jordnær, men litt annerledes foredragsholder som kan faget ledelse og er skikkelig god til å engasjere deltakere på alle nivå. 

Helge Clem, Direktør for Politiets fellestjenester

Tor Berntsen er en dyktig rådgiver og engasjerende foredragsholder. Vi som har jobbet med han er blitt bedre ledere.

Ørjan Tveiten, Direktør, Mowi
Rull til toppen