Det er egenskapene og ikke utdannelsen som gjør deg til en leder!


Tor Berntsen fra iProsess reflekterer sammen med Philipp Engedal administrerende direktør i Flytoget, som hevder at dyktige ledere ikke er avhengig av en spesiell bakgrunn for å lykkes, men at personlige egenskaper er avgjørende.

Denne podcasten finnes også på iTunes og Spotify. Søk på iProsess.