Oppdag hvordan ChatGPT kan skape verdi for bedriften din

Skrevet av Johnathan R. Cromwell, Jean-François Harvey, Jennifer Haase og Heidi K. Gardner. Publisert første gang i Harvard Business Review. Oversatt og redigert av Tor Berntsen.

Jeg leste nylig en artikkel i Harvard Business Review om hvordan ChatGPT kan skape verdi for bedrifter. Forfatterne forteller at selv om hastigheten, omfanget og rekkevidden av ChatGPTs påvirkning kan være unik, er det underliggende fenomenet – en fremvoksende teknologi som transformerer store deler av næringslivet og samfunnet – ikke det. Men å utnytte kraften i fremvoksende teknologi krever en ny tilnærming. I motsetning til tradisjonelle metoder for innovasjon, som for eksempel design thinking, stiller ChatGPT en fundamentalt annerledes utfordring fordi det ikke er noen klare problemer å ta tak i, brukerens smertepunkter å lindre eller KPI-er å oppnå. Faktisk kan ChatGPT tilsynelatende løse problemer i nesten alle bransjer, domener eller kontekster. Bruken av det krever derfor en annen ferdighet: fremvoksende tenkning, som innebærer å generere ideer for innovasjon uten fullt ut å forstå problemet som trenger å løses.

Johnathan og Jennifer gjennomførte nylig forskning som viser at hovedtanken bak denne typen innovasjon er å starte med å forstå kjernefunksjonene til en teknologi, og deretter utforske hvordan den kan brukes til å løse problemer på tvers av forskjellige domener. Andre kjennetegn ved fremvoksende tenkning inkluderer å evaluere ideer uten å forstå kriteriene for suksess, improvisere ideer med liten forberedelse eller planlegging, og endre et prosjekts mål.

Disse aktivitetene går ofte på tvers av gode forretningspraksiser som fremmer effektivitet og pålitelighet, og de kan til og med bryte med noen av hovedprinsippene i design thinking – nemlig behovet for å identifisere et klart brukerproblem som skal løses før man genererer ideer til en løsning. Likevel er de også avgjørende når man prøver å utnytte ChatGPT (eller hvilken som helst annen fremvoksende teknologi) for innovasjon.

Mange selskaper har allerede begynt å integrere ChatGPT i produktene, prosessene og tjenestene sine. Ved å analysere dette voksende landskapet av innovasjon, har vi identifisert tre veier for fremvoksende tenkning som kan hjelpe ledere med å øke sjansene for å implementere ChatGPT på en vellykket måte samtidig som man unngår potensielle fallgruver.

Veikart 1: videreutvikle eksisterende verditilbud

Den første veien innebærer å bruke ChatGPT for å videreutvikle et verditilbud selskapet allerede tilbyr kundene. For eksempel har Instacart oppnådd 2,5 milliarder dollar i årlig omsetning ved å fokusere på kjerneverditilbudet om å tilby rask, pålitelig og rimelig dagligvarelevering til kundene hjemme. Nylig lanserte de en ChatGPT-utvidelse som har som mål å styrke dette verditilbudet ved å øke hastigheten og effektiviteten når man bestiller dagligvarer på nettet. Med denne utvidelsen kan kundene få anbefalinger til måltider å lage, og når de finner noe de liker, vil ChatGPT opprette en ny Instacart-bestilling som automatisk legger til alle nødvendige ingredienser.

For å forfølge denne veien for innovasjon, bør man begynne å bruke ChatGPT uten å rette det mot spesifikke kundeproblemer. Dette kan være utfordrende, siden vanlig forretningsopplæring lærer oss å være strategiske tenkere og bekrefte viktigheten av kundeproblemer før man bruker tid på å utvikle løsninger. Men å starte med strategiske mål som dette kan faktisk hindre oss i å se potensialet til ChatGPT for nye og verdifulle bruksområder. Start i stedet med et åpent sinn og dykk dypt inn i verktøyet for å forstå dets kjernefunksjoner. Når du har den forståelsen, vil naturlig menneskelig tenkning ta over og begynne å finne forbindelser til eventuelle relevante problemer du er klar over.

En av ChatGPTs kjernefunksjoner er å tolke og generere naturlig språktekst som gir menneskelignende svar på en rekke spørsmål, forespørsler og henvendelser. Selskaper kan bruke denne funksjonen til å forbedre eksisterende funksjoner i produkter eller tjenester som spesifikt fokuserer på tekstbaserte interaksjoner med kunder. For eksempel gir produktstyringsverktøyet Notion nå kundene umiddelbar tilgang til ChatGPT ved å trykke på mellomromstasten, noe som aktiverer en melding som gir en AI-respons som umiddelbart kan integreres i eksisterende oppgaver og arbeidsflyter. Ettersom ChatGPTs funksjoner fortsetter å vokse, vil det åpne seg nye muligheter for hvordan det kan brukes til å forbedre verditilbudet for en bredere rekke selskaper og kontekster.

Ai Chatbot - AiPal powered by ChatGPT to revolutionize workflow

Veikart 2: utvide selskapets verditilbud

Den andre veien innebærer å bruke ChatGPT til å utvide selskapets verditilbud ved å løse nye problemer for kundene på en måte som komplementerer det eksisterende tilbudet. For eksempel ble Khan Academy opprettet i 2006 med målet om å tilby alle studenter en gratis, førsteklasses utdanning. Siden den gang har de vokst til å ha nesten 20 millioner brukere per måned, hovedsakelig ved å tilby korte nettkurs som starter med en tom skjerm som fylles med fargerik, håndskrevet tekst. Nylig integrerte de ChatGPT i plattformen sin ved å opprette en personlig AI-veileder kalt Khanmigo. Dette verktøyet hjelper ikke bare studenter ved å guide dem gjennom nettbaserte kurs og øvelsesoppgaver mer effektivt, men det kan også hjelpe lærere ved å forklare undervisningsmetoder og utforme leksjonsplaner.

Du kan følge den samme veien ved å klart definere perspektivet ditt og lære hvordan du kan endre det. For fremvoksende tenkning innebærer dette først å dele ned verditilbudet i tre kjerneelementer:

  • Målene kundene prøver å oppnå
  • Konteksten der kundene prøver å oppnå disse målene
  • Den spesifikke målgruppen av kunder

Når dette er definert, er neste steg å vurdere hvordan ChatGPTs kjernefunksjoner (se veikart 1) kan hjelpe med å utvide hvert element i nye retninger. For eksempel fokuserte Khan Academy opprinnelig på å hjelpe K-12-studenter (målgruppen) med å lære emner i eget tempo (mål), helt online (kontekst). Ved hjelp av ChatGPT utvidet de dette målet for studenter ved å tilrettelegge nettbasert læring enten gjennom selvstyrt praksis eller via en AI-veileder. De utvidet også målgruppen til å inkludere lærere, og hjalp dem med å oppnå nye mål som tidligere ikke var mulige.

Denne todelt definisjons- og utvidelsesprosessen tilbyr en komplementær ferdighet til design thinking, som vanligvis oppfordrer til å tenke på mange forskjellige løsninger før man konvergerer mot en for implementering. Med fremvoksende tenkning bruker man imidlertid de samme brainstorming-teknikkene på problemet, ikke løsningen.

Under denne prosessen er det viktig å holde et åpent sinn og unngå å feste seg for raskt ved et problem, noe som kan være spesielt utfordrende i usikre forhold. ChatGPT har skapt et enestående press på selskaper for å handle raskt, ellers risikerer de dramatiske konsekvenser for fremtidig overlevelse. Men forskning viser at det er mulig å tåle dette presset og utforske et bredere spekter av innovasjonsalternativer. For å oppnå det, bør du jobbe med betrodde samarbeidspartnere slik at dere kan håndtere uklarheten mer effektivt og ta større risiko sammen.

Complete Guide to ChatGPT

Veikart 3: utforske et helt nytt verditilbud

Den tredje veien er basert på å bruke ChatGPT til å utforske et helt nytt verditilbud som kundene kanskje ikke engang vet at de trenger ennå. Selv om dette kan være i strid med tradisjonelle metoder for innovasjon, er det også i tråd med vanlige råd for å skape gjennombrudd. For eksempel, da Steve Jobs ble spurt om Apple gjorde markedsundersøkelser da de utviklet iMac, svarte han: “Det er veldig vanskelig å designe produkter basert på fokusgrupper. Mange ganger vet folk ikke hva de vil ha før du viser det til dem.” OpenAI har tatt til seg denne visdommen fullt ut, da de slapp ChatGPT til publikum og nå oppdager utallige måter det kan brukes i ulike kontekster for å oppnå nye og uventede mål. Denne veien for innovasjon representerer den reneste formen for fremvoksende tenkning, som har den største usikkerheten og derfor må forfølges med størst forsiktighet.

Den største utfordringen oppstår når man prøver å konvergere på et enkelt problem å fokusere på blant de mange problemene som identifiseres når man brainstormer ulike mål, kontekster og målgrupper (se veikart 2). Når organisasjoner har relativt klare verditilbud – for eksempel å øke hastigheten på nettbestillinger hos Instacart eller forbedre kvaliteten på nettbasert utdanning hos Khan Academy – kan det være enklere å filtrere ut problemer som virker lite realistiske eller som ikke reflekterer viktige kundebehov. Men når kundens behov ennå er ukjente og oppstår sammen med teknologien, blir det vanskelig for team å enes om en felles retning å følge. Dette blir spesielt utfordrende når man prøver å inkludere de ulike perspektivene som er grunnleggende for innovasjon, ettersom teammedlemmer kan trekke prosjektet i ulike retninger til tross for deres beste intensjoner om samarbeid.

For å overvinne disse utfordringene kan det være nyttig å identifisere en klar og sammenhengende analogi som oppsummerer kjerneverditilbudet. For eksempel er Tome et start-up selskap som bruker ChatGPT til å hjelpe kunder med å lage bedre presentasjoner basert på nettbaserte dokumenter, videoer og digitalt innhold. I stedet for å fremheve alle spesifikke fordeler de kan tilby, har de beskrevet produktet sitt som en “AI-fortellingspartner”. Dette enkle konseptet hjelper med å integrere mange forskjellige funksjoner i en sammenhengende produktopplevelse, slik at både utviklere og kunder enkelt kan forstå verdien. Ved å skape en analogi for produktet ditt kan du unngå å kaste bort verdifulle ressurser på funksjoner som kanskje ikke støtter kjerneverdi-tilbudet, samtidig som du hjelper kundene med å utvikle en klar mental modell av de ulike funksjonene og hvorfor de kan være nyttige.

Premium Photo | Human using tablet with chat bot application for online  information artificial intelligence concept

Slik jeg forstår det er ChatGPT en enestående teknologi som har potensial til å skape verdi for millioner av kunder i mange bransjer. Men å forfølge denne potensielle verdiskapingen innebærer også betydelige risiko, siden vi alle går inn i ukjent territorium med AI, og må lære å bruke det effektivt for å utnytte det til positive resultater fremfor for negative.

For mer informasjon om hvordan vi fasiliterer innovasjonsprosesser. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen