Hemmeligheten bak innovativ suksess i toppselskaper

Selv om du jobber stukturert med innovasjon, så vil ikke de store innovative suksessene komme som perler på en snor. Tvert i mot, de kommer innimellom de mer trauste forbedringene som absolutt ikke skal undervurderes. Det er nemlig ikke sikkert at de store pengene ligger i de store innovative nyskapingene. Faktisk er store deler av av fortjenesten skapt gjennom rutinemessig innovasjon. Siden Intel lanserte sin siste store nyskapende innovasjon (i386-brikken), i 1985, har de tjent mer enn 200 milliarder dollar i driftsinntekter, hvorav de fleste har kommet fra neste generasjons mikroprosessorer. Microsoft blir ofte kritisert for å melke sine eksisterende teknologier i stedet for å innføre nyskapende produkter. Men denne strategien har generert $ 303 milliarder dollar i driftsinntekter siden introduksjonen av Windows NT, i 1993 og $ 258 milliarder siden introduksjonen av Xbox, i 2001. Apples gjennombrudd med iPad som ble lansert i 2010 har ført til en jevn strøm av oppgraderinger til sine kjerneplattformer; Mac, iPhone og iPad, og genererte 190 000 milliarder dollar i driftsinntekter.

Hva gjør at noen selskaper sliter med å opprettholde innovasjonskapasiteten, mens andre har stø kurs på innovasjonsarbeidet og leverer innovative resultater hvert eneste år? 

Til tross for massive investeringer i tid og penger, kan innovasjon for noen selskaper være en frustrerende jakt på de gode ideene. Innovasjonsinitiativer mislykkes ofte, og vellykkede innovatører har vanskelig for å opprettholde ytelsen-slik Polaroid, Nokia, Sun Microsystems, Yahoo, Hewlett-Packard og utallige andre har erfart. 

I løpet av mine 15 år som konsulent for norske virksomheter i et bredt spekter av bransjer, har jeg erfart at de sjelden formulerer strategier for å tilpasse innovasjonsarbeidet til sine forretningsstrategier.

Tor Berntsen, CEO, iProsess

Uten en innovasjonsstrategi kan arbeidet med innovasjon lett bli en metode for å utvikle beste praksis, kommunisere FoU resultater til desentraliserte autonome team, dyrke internt entreprenørskap, omfavne åpen innovasjon, samarbeide med kunder og teste prototyper, for bare å nevne noen. Det er ikke noe galt med noen av disse metodene i seg selv – absolutt ikke! Men hvis arbeidet ikke er koordinert er det mer sannsynlig at dere utvikler interne prosesser som motarbeider hverandre ved at de som jobber med salg påvirker de som jobber med innovasjon til å løse de viktigste behovene til de største kundene. Mens de som jobber med markedsføring ser muligheter for å utnytte merkevaren gjennom komplementære produkter eller for å utvide markedsandelen gjennom nye distribusjonskanaler. FoU -forskere og ingeniører kan ha en tendens til å se muligheter i ny teknologi. 

En organisasjons evne til innovasjon bygger på prosesser og strukturer som styrer hvordan selskapet søker etter nye problemer og løsninger, omformer ideer til forretningskonsepter og produkter, og velger hvilke prosjekter som blir finansiert. 

Tor Berntsen, CEO, iProsess

Det er viktig med ulike perspektiver i en innovasjonsprosess, men uten en strategi som integrerer disse perspektivene rundt felles prioriteringer, er det flaks om dere klare å skape noe som helst som dere tjener penger på. Dette arbeidet kan ikke leve parallelt med forretningsstrategien. Det må være en del av forretningsstrategien.

Du trenger en innovasjonsstrategi!

Strategi og innovasjon har lenge vært sett på som to ulike deler av bedriften. Men i et raskt endrende marked ser flere og flere bedrifter verdien av å slå sammen de to områdene. Og det er når du gjør det at du er i stand til å bygge innovasjonskapasitet. Innovasjon strekker seg over nesten alle funksjoner og det er bare strategiske ledere som kan organisere en så komplekst struktur med tilhørende prioriteringer. Derfor må toppledergruppen ta hovedansvaret for prosesser, strukturer, talent og atferd som former hvordan en organisasjon søker etter innovasjonsmuligheter, omformer ideer til konsepter og produkter og velger hva de skal prioritere. 

En ide er ikke god eller dårlig i seg selv. En ide er god fordi den bidrar til å realisere forretningsstrategien. 

Tor Berntsen, CEO, iProsess

Det er lett å tenke på innovasjon som teknologisk nyskaping. Men i løpet av de siste tiårene har vi sett en mengde selskaper som Netflix, Amazon, LinkedIn og Uber mestre kunsten innen innovasjon av forretningsmodeller. 

Du trenger altså en strategi som integrerer både forretning og innovasjon. Vi starter ofte med å la toppledergruppen svare på følgende spørsmål: 

Vanlige spørsmål i en forretningsstrategi er: 

 1. Hva er selskapets ambisjoner?
 2. Hvor skal selskapet konkurrere?
 3. Hvordan skal selskapet vinne?
 4. Hvilke kompetanser og ferdigheter må selskapet besitte?
 5. Hvordan styres og følges strategien opp?

En innovasjonsstrategi bør i tillegg svare på: 

 1. Hvordan kan innovasjon skape verdi for våre kunder
 2. Hvordan kan innovasjon skape verdi for vår virksomhet?
 3. Hvordan skal vi allokere ressurser
 4. Hvordan skal vi samhandle?
 5. Hvordan skal vi håndtere utfordringer og prioriteringer som oppstår?
 6. Hvordan kan vi utvikle innovasjonsstrategien underveis?

Ønsker du hjelp til å sette innovasjon i system og få mer ut av innovasjonsarbeidet? Ta kontakt med Tor Berntsen for en uforpliktende prat på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen