Hvordan AI kan gjøre deg til en bedre personalleder

Jeg snakker med ledere hver uke og mange beskriver dagen sin slik: Jeg er tidlig på. Med en kopp kaffe i hånden går jeg gjennom dagens agenda, e-poster og viktige oppdateringer. I denne fasen må jeg raskt identifisere og prioritere oppgaver. Det er vanlig at jeg står overfor en strøm av informasjon og forespørsler som trenger umiddelbar oppmerksomhet, noe som ofte preger resten av dagen. Formiddagen er som regel fylt med møter hvor jeg må balansere mellom å være lyttende og besluttsom. Etter lunsj foretrekker jeg å fokuserer på operasjonell styring. Dette kan innebære å håndtere uventede kriser (“brannslukking”), overvåke prosjektframskritt og sikre at teamet holder seg på rett spor mot sine mål.

Tired Business woman Business woman with hands on her face looking exhausted office stress stock pictures, royalty-free photos & images

Selv om jeg har begrenset tid, forsøker jeg å sette av tid på ettermiddagen til å følge opp medarbeidere. Men med stadig skiftende prioriteringer og et travelt skjema, kan disse samtalene bli nedprioritert. Mot slutten av arbeidsdagen, når kontoret roer seg ned, bruker jeg tiden til refleksjon. Da vurderer jeg dagens hendelser, planlegger og prøver å finne løsninger på ubesvarte utfordringer. Selv etter at arbeidsdagen er over er jeg tilgjengelig og kveldene kan bli forstyrret av viktige e-poster eller telefonsamtaler, noe som kan gjøre det utfordrende å opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og rekreasjon.

De fleste ledere ønsker virkelig å hjelpe sine medarbeidere med å nå sine mål. Men det kan være krevende å vite når de trenger støtte og når de trives beste med å produsere på egenhånd. Derfor lager mange ledere en strukturert plan for oppfølging og så håper de på at den dekker behovet. Men folk er forskjellige og utfordringene kommer ikke i samsvar med en strukturert plan, så hvordan kan vi designe en mer behovsdrevet prosess?

Hvordan kan AI hjelpe deg med å støtte dine medarbeidere når de faktisk trenger det?

National Hug Your Boss Day in USA in 2024

Ved å integrere kunstig intelligens i personaladministrasjonen, kan ledere oppnå større effektivitet på flere viktige områder:

  1. Personalisert oppfølgingsplan: AI kan analysere individuelle medarbeideres ytelse, læringsstil, og tilbakemeldingshistorikk for å skape skreddersydde oppfølgingsplaner. Dette sikrer at hver ansatt mottar relevant og effektiv støtte og veiledning.
  2. Identifisering av utviklingsbehov: Ved hjelp av dataanalyse og maskinlæring kan AI identifisere ferdighetsgap eller områder for forbedring hos enkelte ansatte. Dette gjør det mulig for ledere å fokusere oppfølgingen på de områdene hvor det er mest nødvendig.
  3. Effektiv tidsplanlegging: AI kan bistå med å organisere møter og oppfølgingssesjoner ved å koordinere med medarbeidernes og lederens kalendere. Dette sikrer optimal utnyttelse av tilgjengelig tid og minimerer konflikter.
  4. Fremdriftssporing og måloppnåelse: Ved å bruke AI til å spore fremdriften mot fastsatte mål, kan ledere få verdifull innsikt i hver enkelt medarbeiders utvikling. Dette gjør det mulig å justere oppfølgingsplaner og målsettinger i realtid.
  5. Forbedret kommunikasjon: AI-drevne kommunikasjonsverktøy kan bistå i å opprettholde regelmessig og effektiv kommunikasjon mellom ledere og medarbeidere, selv i store organisasjoner eller når man arbeider på tvers av ulike geografiske lokasjoner.
  6. Potensielle utfordringer: AI kan bruke historiske data til å forutsi fremtidige utfordringer eller muligheter for medarbeiderutvikling, slik at ledere kan være proaktive i stedet for reaktive i sin oppfølgingsstrategi.
  7. Automatisering av rutineoppgaver: Ved å automatisere administrative oppgaver som ytelsesrapportering og oppfølging av utviklingsplaner, frigjør AI ledere til å fokusere mer på personlig interaksjon og veiledning.
  8. 360-graders tilbakemelding: AI kan samle og analysere tilbakemeldinger fra flere kilder (kolleger, ledere, underordnede) for å gi en mer helhetlig vurdering av en medarbeiders prestasjoner og atferd.
  9. Emosjonell iIntelligens: Noen avanserte AI-systemer er i stand til å analysere språk og stemmetone for å gi innsikt i medarbeiderens emosjonelle tilstand, noe som kan hjelpe ledere med å tilpasse sin tilnærming og støtte.

Jeg tenker slik: Når du vet hva folk trenger – når de trenger det, er det uendelig mye enklere å prioritere riktig. Kanskje AI kan gjøre oss til bedre medmennesker?

Ønsker du hjelp til å bli en mer effektiv leder? Ta kontakt med Tor Berntsen for en uforpliktende prat på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen