Hvordan integrere AI i lederutvikling?

Av Organisasjonspedagog Tor Berntsen CEO iProsess

For mange fremkaller kunstig intelligens et bilde av humanoider fra filmene Terminator, Ex Machina eller Star Wars. Men de fleste av oss er trolig ikke klar over hvor ofte vi bruker kunstig intelligens i løpet av dagen. Google-søk som er tilpasset våre søkerhistorier, Amazons personaliserte produktanbefalinger, Alexa som forteller oss om vi vil trenge en paraply og nettstedets chattebokser som samhandler med oss som kunder, er bare noen få eksempler på hvordan kunstig intelligens er fullstendig integrert i hverdagslivet.

Likevel er mange engstelige for at AI-teknologien skal få uønskede konsekvenser Jeg kan ikke vurdere om det er grunn til bekymring eller ikke, men hvis vi ser på den teknologien som eksisterer i dag, så mener jeg at vi ikke bør betrakte AI som noe som skal erstatte menneskelig involvering, men som et verktøy som kan forbedre menneskelige prestasjoner slik at vi kan skape og innovere mer. Fra det perspektivet kan AI bli en ideell teknologi for læring og utvikling.

Implementing Generative AI In Learning And Development - eLearning Industry

Med dagens høye endringstempo innebærer læring og utvikling mye mer enn bare å tilby opplæring for de ansatte. Det handler om å bygge en læringskultur som kontinuerlig forbedrer medarbeiderens prestasjoner, samtidig som det gir oss muligheten til å utvikle ny kompetanse som er mer relevant for bedriften.

Jeg tror en effektiv læringskultur er avgjørende for enhver bedrifts langsiktige suksess. Og alle organisasjoner bør dra nytte av ethvert verktøy som kan gi dem en fordel, inkludert kunstig intelligens.

Tor Berntsen

Så hvordan kan du integrere AI i læring og utvikling?

Tradisjonelt har LMS (Learning Management System) blitt brukt til samhandling, HR og opplæring. Disse systemene gjør det enkelt å tilby strukturert opplæring. Men LMS er i ferd med å bli erstattet av LXP (Learning Experience Platform). Disse begrepene er ikke like kjent for alle, så la meg komme med en beskrivelse.

Når jeg var ansvarlig for kultur og lederutvikling i Avinor i 2007-2012 jobbet vi etter LMS (Learning Management System) tankegangen. Våre lederprogram og program for utvikling av medarbeidere var strukturerte med lister over kurs og aktiviteter som skulle gjennomføres i en bestemt rekkefølge, alle nøye planlagt og organisert i vårt LMS system. Hver modul besto av standardiserte videoer og fagartikler, etterfulgt av en rekke oppgaver og spørsmål for å inspirere til handling vurdere deltakernes forståelse.

AI Impact on L&D Teams: Challenges & Opportunities

Når jeg senere ble CEO i iProsess har vi i større grad begynt å fokusere på læringsopplevelsen. Våre lederprogram er hybride (både fysiske og digitale moduler) og betydelig mer dynamisk og interaktive enn vi hadde mens jeg jobbet i Avinor. Vi prøver å skreddersy læringsopplevelsen til deltakernes individuelle behov ved å analysere tidligere erfaringer og læringspreferanser og tilby flere relevante ressurser som individuell coaching, interaktive kurs, simuleringer og spillbasert læring. Modulene har fortsatt en anbefalt rekkefølge, men vi ønsker å være fleksible og har som ambisjon å tilby den enkelte leder: “Det du trenger – når du trenger det!” Plattformer som tilbyr denne typen læring kalles ofte LXP (Learning Experience Platform).

Vi er i forkant av utviklingen i bransjen og bruker de verktøyene som er tilgjengelig. Kunstig intelligens er i ferd med å gi oss muligheter som tidligere fremstod som utklipp fra en science fiction film. Læringsopplevelser kan ved bruk av AI snart erstatte begrepet læringsprosesser. La meg ta et eksempel:

Se for deg at din beste selger er i ferd med å besøke en klient. Når hun kjører inn på parkeringsplassen, plinger bedriftens lærings-bot på telefonen hennes og tilbyr å vise en mikro-læringsfilm om positive førsteinntrykk sammen med en lenke til prospektet med viktig informasjon og notatene fra den siste coaching samtalen.

Og mens jeg skriver dette tenker jeg at eksemplet ovenfor trolig er i ferd med å bli utdatert. En AI trenger ikke å gi deg en lenke til en side med viktig informasjon og notater. Din personlige AI har lest siden med viktig informasjon, lest notatene dine, sett filmen og gitt deg en kort oppsummering. Kanskje du til og med kan velge om du ønsker å få den informasjonen presentert som tekst, tale eller film. Du kan trolig selv vurdere hvor mye informasjon du trenger. Skal filmen vare i 1 minutt eller 5 minutter. Skal den som snakker i filmen være man, kvinne, papegøye eller robot? – Valget blir trolig ditt!

Papegøye - WWF


Kunstig intelligens (AI) forventes å ha en betydelig innvirkning på læring og utvikling i bedrifter i løpet av de neste fem årene. Her er noen nøkkelområder hvor jeg forventer at AI vil gjøre en vesentlig forskjell:

  1. Skreddersydd” læring: En av de mest betydningsfulle fordelene med AI i læring og utvikling er evnen til å tilby personlig tilpasset læring. AI kan analysere individuelle læringsstiler, ytelse og progresjon for å anbefale kurs og moduler som passer best for hver enkelt medarbeider. Dette betyr at læringsinnholdet ikke bare blir mer relevant, men også mer engasjerende, noe som kan føre til mer effektive læringsopplevelser og bedre resultater.
  2. Automatisering av administrative oppgaver: AI kan effektivisere mange av de tidkrevende administrative oppgavene forbundet med læring og utvikling, som kursadministrasjon, sporing av læringsprogresjon, og vurdering av ytelse. Dette frigjør personell til å fokusere på mer strategiske aspekter av sitt arbeid, som å utvikle mer effektive læringsstrategier eller å engasjere seg direkte med enkeltpersoner for å støtte deres utvikling.
  3. Forbedret dataanalyse og innsikt: Med AI kan bedriften samle inn og analysere store mengder data om deres ansattes læringsprosesser. Denne innsikten kan brukes til å forbedre eksisterende kurs, identifisere gap i opplæringsmateriale, og gi bedre forståelse av hvordan forskjellige grupper innenfor en organisasjon lærer best.
  4. Evolusjon av e-læring: AI kan transformere e-læring fra å være en ensidig overføring av informasjon til en mer interaktiv og engasjerende opplevelse. For eksempel kan AI-drevne chatbots stille oppfølgingsspørsmål, svare på spørsmål, og tilpasse læringsinnhold basert på interaksjoner med brukeren.
  5. Fremveksten av mikrolæring: AI kan muliggjøre mer effektiv mikrolæring, hvor små målrettede læringsmoduler tilbys når de er mest relevante. Dette kan forbedre læringseffektiviteten og gjøre det enklere for ansatte å integrere læring i deres daglige arbeid.
  6. Forsterket virtuell og augmentert virkelighet: AI kan integreres i VR (virtuell virkelighet) og AR (augmentert virkelighet) for å skape mer engasjerende og interaktive læringsopplevelser. Dette kan være spesielt verdifullt for teknisk trening, myk ferdighetstrening, og simulering av komplekse scenarioer.
  7. Proaktiv kompetanseutvikling: Ved å bruke prediktiv analyse kan AI identifisere fremtidige kompetansebehov og hjelpe bedrifter med å forberede sine ansatte på fremtidige utfordringer og muligheter, noe som sikrer at arbeidsstyrken forblir relevant og konkurransedyktig.
  8. Etikk og persovern: Når AI blir mer integrert i læring og utvikling, vil det også være økt fokus på etiske vurderinger og personvern. Bedrifter vil måtte balansere innovasjon med ansvarlig bruk av ansattes data.
35 Years Ago: Arnold Schwarzenegger Becomes ‘The Terminator’
The Terminator 1984

Så fremt vi unngår dommedag, illustrert i filmen Terminator, tror jeg AI vil gjøre læring og utvikling mer effektivt, mer engasjerende og bedre tilpasset individuelle behov. Konsekvensen blir trolig kompetente medarbeidere som tilpasser seg endringer og skaper eksepsjonelle resultater.

For mer informasjon om hvordan vi utvikle ledere og medarbeidere. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Rull til toppen