Endre deg eller dø! – Valget er ditt!

Av Tor Berntsen, CEO iProsess

Globalisering og den økende tilgjengeligheten av nye markeder kombinert med en rivende teknologiutvikling, skiftende markedsdynamikk og innovative forretningsmodeller tvinger alle selskaper til å omfavne endring. De som ikke evner å tilpasse seg står i fare for å bli utradert av sine mer smidige konkurrenter.

Endrings i en turbulent forretningsverden

Den moderne konkurransesituasjonen er et kaos av revolusjonerende teknologi, globaliseringens bølger og ustoppelige trender med skiftende kundebehov. Dette har skapt en sterk etterspørsel etter organisasjoner som kan tilpasse seg endringer for å forbli konkurransedyktige og relevante.

George Westerman, Didier Bonnet, og Andrew McAfee har gjennomført en forskningsstudie om digital transformasjon som er presentert i boken “Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation”. Denne forskningen ble gjennomført ved MIT Center for Digital Business og Capgemini Consulting, og gir innsikt i hvordan tradisjonelle selskaper kan transformere seg til å bli digitale mestere.

Tor Berntsen, CEO iProsess holder foredrag på Endringskonferansen om forskningsstudie “Endre deg eller dø”
  • Digital mesterskap: Forskningen identifiserer at selskaper som excellerer i digital transformasjon, de såkalte “digitale mestere”, ikke bare har avansert teknologisk kapasitet, men kombinerer dette med sterk lederskap for å drive transformasjonen. Disse selskapene klarer å integrere digital teknologi i alle deler av virksomheten, noe som resulterer i økt effektivitet, kundetilfredshet, og innovasjon.
  • To dimensjoner av transformasjon: Studien fremhever to kritiske dimensjoner som selskaper må utvikle for å oppnå digital mesterskap: 1) digital kapabilitet (teknologi og relaterte ferdigheter) og 2) ledelseskapabilitet (lederskapets evne til å forme den digitale visjonen og drive organisasjonsendringer). Suksess krever en balanse mellom disse to dimensjonene.
  • Stegene til digital transformasjon: Forskningen foreslår en steg-for-steg tilnærming til digital transformasjon, som starter med å definere en digital visjon og strategi, mobilisere nødvendige ressurser, digitalisere kjernevirksomheten, og til slutt kulturell og organisatorisk omstilling mot en digital første mentalitet.
  • Forretningsverdi av digital transformasjon: Forskningen viser at selskaper som lykkes med digital transformasjon oppnår betydelige fordeler, inkludert økt markedsandel, høyere inntektsvekst, og forbedret operasjonell effektivitet. Digitale mestere rapporterte også en betydelig høyere fortjenestemargin sammenlignet med deres mindre digitalt modne konkurrenter.

Konsekvensene av manglende tilpasningsevne

For organisasjoner som ikke kan tilpasse seg endrede forhold, venter en dystopisk skjebne. Først og fremst mister de sin konkurransekraft. Ved å ignorere endringer i markedet og teknologi blir de gradvis irrelevante og uinteressante for kunder og samarbeidspartnere. I tillegg fører manglende tilpasningsevne til ineffektivitet og dårlig ytelse. Organisasjoner som klamrer seg til utdaterte prosesser, systemer og strukturer, vil raskt bli fanget i et labyrintisk nett av interne flaskehalser som kveler produktiviteten. De vil også stå overfor utfordringer med å tiltrekke seg og beholde talentfulle medarbeidere, da de beste fagfolkene foretrekker å jobbe for organisasjoner som er på forkant med endringene.

Tor Berntsen, CEO iProsess holder foredrag på Endringskonferansen om forskningsstudie “Endre deg eller dø”

Tilpasningsevne: Å vinne eller dø

For å unngå en skjebne preget av forgjengelighet, må organisasjoner evne å tilpasse seg endrede forhold. Det begynner med å bygge en kultur som feirer endring. Ledere må inspirere til innovasjon, oppfordre til eksperimentering og hylle læring fra feil. “Leading Digital” peker på viktigheten av å integrere digital teknologi i alle aspekter av virksomheten som en nøkkel til suksess. Samtidig må organisasjonene ha fleksible og adaptive strukturer og prosesser som kan tilpasses lynraskt.

En avgjørende faktor i tilpasningsevne er å dyrke en kultur av kontinuerlig læring og utvikling. Organisasjoner bør investere i opplæring og utviklingsprogrammer som sikrer at de ansatte er oppdatert på de nyeste trendene og teknologiene. I tillegg bør de skape en kultur som fremmer kunnskapsdeling og samarbeid, slik at de ansatte kan dra nytte av hverandres kompetanse og erfaringer.

Til slutt er det avgjørende å ha en visjonær strategi og evne til å forutse endringer. Organisasjoner må være proaktive i sin tilnærming til endring, og kontinuerlig overvåke markedet, konkurrentene og teknologiske fremskritt. Ved å være fremoverlente kan organisasjoner tilpasse seg og utnytte de uendelige mulighetene som endringene bringer.

Våre relevant lederprogram: Tillitsbasert ledelse

For mer informasjon om hvordan vi utvikler kulturer som omfavner endring. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen