Profitt som skaper verdi for planeten

Jeg har nettopp snakket med Abraham Foss Konsernsjef i Avinor og Harald Vaagaasar Nikolaisen administrerende direktør i Statsbygg. Vi ble enige om en relativ kompleks problemstilling. Når jeg er rådgiver for ledere i komplekse situasjoner er jeg opptatt av at vi identifiserer viktige variabler og faktorer som påvirker problemet, samtidig som vi prøver å skille mellom umiddelbare årsaker og rotårsaker. Etter en grundig analyse er det ofte en befrielse å trekke logiske konklusjoner. Men før vi går over i beslutningsfasen utfordrer vi hverandre til å tenke utenfor boksen og komme opp med innovative løsninger. 

Alle beslutninger må kommuniseres. Men når beslutningsgrunnlaget har en viss kompleksitet anbefaler jeg ofte å kommunisere verdiene bak beslutningen. Med det mener jeg at vi legger frem de alternativene vi har vurdert og begrunner hvorfor de ikke ble valgt. Jeg bruker ordet verdier og ikke rasjonale bevisst, fordi verdier handler om det som er viktig for mennesker, mens rasjonale ofte er en forklaring på hva som er lønnsomt. Når folk forstår verdiene bak beslutningen er det vanskeligere å tillegge lederen negative intensjoner, dersom man er uenig. Samtidig som det motiverer støttespillerne. 

Med denne bakgrunnen var jeg spesielt nysgjerrig på hvilke erfaringer og refleksjoner Abraham Foss og Harald Vaagaasar Nikolaisen gjør seg når de skal snakke om hvordan utvikle en bærekraftig forretningsmodell som tar hensyn til økologiske og sosiale utfordringer, og som sikrer organisasjonens langsiktige suksess.

Du kan abonnere på vår podcast i SoundCloud, Apple Podcast og Spotify. Søk på iProsess.

For mer informasjon om hvordan vi hjelper ledere med å takle komplekse problemstillinger og kommunisere verdiene bak beslutningene. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen