Hvorfor er noen alltid motivert: Lær fra de inspirerende JTI-profilene

Av Tor Berntsen CEO, iProsess

Har du noen gang lurt på hvorfor noen alltid er stappfulle av energi og motivasjon, mens andre sliter med å komme seg ut av sengen om morgenen? I denne artikkelen vil du lære om sammenhengene mellom personlighetsprofil og motivasjon.

Gjennom århundrene har troen på at fornuft og følelser er motstridende krefter, fra Platon’s metafor om vognføreren som styrer lidenskapens hest til Freuds teorier om egoets kamp mot instinktive id, har vært dyp forankret. Selv i nevrovitenskapen har vi lenge antatt at beslutningstaking avhenger av den fornuftige kontrollen i frontallappene som demper de dyriske impulser fra de tidligere utviklede emosjonelle hjerneregionene. Men det stemmer ikke. Moderne forskning viser at følelser (F) gir grunnlaget for menneskelig fornuft (T) – Det har vist seg at pasienter med hjerneskader som er blitt fratatt følelser i en operasjon, sliter med å ta de mest elementære beslutninger.

Følelser (F) gir grunnlaget for menneskelig fornuft (T) . Det er derfor vi påstår at du ikke blir “slip i kantene” når du blir eldre – Du ekspanderer og lærer å håndtere alle preferansene, også de du liker minst. Det er det som gjør deg klokere.

Tor Berntsen

Vår evne til å ta gode beslutninger er altså avhengig av balansegangen mellom fornuft og følelser. Og nedenfor er en kort oversikt over hvordan hver personlighetstype finner sin vei til motivasjon.

INFJ 1,40% av verdens befolkning

INFJer blir ofte umotivert av ting som virker meningsløse for dem. De kan slite med visse sosiale konstruksjoner, som skole. Dette skyldes ikke at INFJ-en ikke er intelligent, de er ofte i stand til å gjøre det bra på skolen. De kan rett og slett slite med å fokusere på fag de ikke er interessert i, spesielt hvis de ikke har noe som inspirerer dem til å lykkes. En INFJ som føler at det er viktig for deres kjære at de gjør det bra på skolen, kan ha ønsket om å presse seg selv. De ønsker absolutt ikke å skuffe menneskene de bryr seg om, spesielt hvis de menneskene støtter og er kjærlige mot INFJ-en.

INFJ: Du blir motivert av å forbedre andres liv. Du liker å omdanne din indre visjon til nyttige planer og programmer.

INFJer trenger ofte å få seg selv i bevegelse på en eller annen måte fysisk, hvis de føler manglende motivasjon. De kan trenge støtte fra sine kjære for å føle seg inspirert. Hvis de har folk som er villige til å spørre dem hva som er galt, og hjelpe dem med å utforske følelsene som holder dem tilbake, er det sannsynlig at INFJ-en vil finne måter å drive seg selv fremover på. Oppmuntring er mye mer nyttig for en INFJ enn kritikk, siden de ofte allerede er harde mot seg selv.

Når INFJ-ene føler seg desillusjonerte eller stresset, trekker de seg tilbake fra menneskene og blir mer fjerne og tilbaketrukket. De føler ofte at følelsene til alle rundt dem er overveldende, og selv små lyder kan virke plagsomme. Det er viktig å ikke være kritisk til INFJ-ene under disse fasene, fordi de sannsynligvis allerede kritiserer seg selv internt. Gi dem litt plass og ro for å sortere ting ut. Ikke døm dem eller straff dem for å trenge litt plass. Etter litt tid alene, spør dem om de vil snakke. Forsikre dem om at du er der for å lytte så lenge de trenger det, og du er ikke der for å dømme eller irettesette dem. Vis empati, gi dem en klem (hvis du har et nært forhold), tilby dem noe å spise (dette ble nevnt av mange INFJ-er jeg undersøkte). Dra ut med dem og gå en tur i naturen eller ta en kjøretur og hør på musikk. Noen ganger kan bare en endring av omgivelsene hjelpe dem med å sortere ting ut og finne ny inspirasjon og glede.

Hvis en INFJ ikke er stresset eller desillusjonert, men bare trenger motivasjon eller oppmuntring i et mål, bør planen din være annerledes. Hør på dem, spør dem om fremtiden de ser for seg, bli begeistret sammen med dem! Noen ganger har INFJ-ene en klar visjon, men de er ikke sikre på hvordan de skal komme dit. Hvis du har ferdigheter med organisering, spør dem om de vil ha hjelp med å lage en plan eller organisere detaljene i ideen deres. Sjekk jevnlig inn for å se hvordan prosjektet eller målet deres utvikler seg – dette kan hjelpe dem med å holde seg ansvarlige og motiverte.

ENFJ 2,50% av verdens befolkning

ENFJer er naturlige motivatorer og lider sjelden av mangel på inspirasjon. De presser seg konstant til å få ting gjort på en imponerende måte. De blir ofte motivert av ønsket om å hjelpe og ta vare på sine kjære. ENFJer er ekstremt givende mennesker som elsker å glede andre. De tar ofte på seg mange oppgaver og jonglerer med alle disse forskjellige tingene samtidig.

ENFJ: Du blir motivert når du kan utvikle og implementere store, innovative, langsiktige planer. Du liker å planlegge på en måte som fremmer andres vekst og utvikling.

Hvis en ENFJ virker å mangle motivasjon, skyldes det sannsynligvis at mange negative ting har skjedd for å tømme dem emosjonelt. Den beste måten å hjelpe en ENFJ med å få tilbake motivasjonen på, er å vise dem støtte og oppmuntring. De trenger at deres kjære hjelper dem med å komme seg gjennom smertefulle ting de har gått gjennom. ENFJer er sannsynligvis der for sine kjære når de trenger dem, så i disse tidene trenger de å føle den samme varmen i retur. Å bare være støttende og forståelsesfull er en av de beste tingene for ENFJ.

Når ENFJ-ene sliter i livet eller er kronisk stresset, kan de bli mer isolerte og avstandstakende enn vanlig. De kan være spesielt selvkritiske og finne måter å skylde på seg selv for alle problemene de håndterer. De kan også bli besatt av detaljer, og prøver å finne løsninger eller “fikser”. Når ENFJ-ene er i denne fasen, er det viktig å ikke komme og tilby FLERE løsninger (dette vil bare få dem til å føle seg verre). Det de trenger er noen som drar dem til side og tilbyr støtte. Å la dem vite at du er der for dem, at de kan si hva de vil si, og uansett hvordan det høres ut, vil du lytte uten dom, er ekstremt oppmuntrende. ENFJ-ene er en av de få typene som virkelig ønsker at folk skal komme nærmere dem i stressede situasjoner i stedet for å la dem være alene. Vis at du er der. Ikke kritiser det de sier, for de har sannsynligvis allerede gjort nok av det selv. Etter å ha tilbudt støtte og latt dem lufte ut, kan det noen ganger hjelpe dem hvis du har en latter eller får en endring av omgivelsene.

Hvis en ENFJ ikke er deprimert eller stresset, men trenger oppmuntring mot å nå et mål, bør strategien din være annerledes. Bli med dem i visjonen deres, planlegg med dem, drøm med dem. La dem få vite at du har tro på evnene deres og spør dem om de trenger hjelp med detaljene. Sjekk inn jevnlig for å spørre hvordan ting går, for å vise at du støtter dem i innsatsene deres. Vis dem de personlige implikasjonene av å oppnå målet sitt – hvordan det vil påvirke andre, hvordan det vil forbedre verden, hvordan det er i tråd med en av verdiene deres.

INFP 4,40% av verdens befolkning

INFP-er kan ofte lide av mangel på motivasjon, hovedsakelig fordi de lever inne i sine egne tanker. De er ekstremt fantasifulle mennesker, med mye kreativitet. De kan ofte mangle evnen til å gjøre ting skje ut fra drømmene og de kreative ideene deres. INFP-er fokuserer mer på å forestille seg enn på å ta handling. Den indre verdenen til en INFP er rik og magisk, men de kan noen ganger finne seg fanget der uten noen motivasjon for å gjøre de kreative ideene sine til virkelighet.

INFP: Du blir motivert når du kan utvikle unike måter å uttrykke dine indre verdier på til verden utenfor. Du liker å jobbe uten eksterne begrensninger og tilsyn.

En flott motivasjon for INFP-er er å ha noen de faktisk ønsker å dele seg selv med. Hvis de føler at de har noen som vil være begeistret for å se de kreative verkene deres, vil INFP-ene være mye mer ivrige og motiverte for å få ting gjort. Det kan også være en flott motivator å finne andre mennesker som deler de samme utfordringene. Å bare innse og akseptere seg selv er til stor hjelp for INFP-er. Å finne en måte å motivere seg selv til de mer kjedelige daglige oppgavene, er rett og slett noe som kommer i bølger for INFP-er.

Når INFP-ene føler seg dystre, har de en tendens til å trekke seg tilbake fra verden rundt dem. De trenger ofte plass til å bearbeide følelsene sine. Venner som anstrenger seg for å være sammen med dem i frustrasjonen deres uten å presse dem til å føle seg bedre, verdsettes. De vil ikke “tvinges” til å se på den lyse siden, og de hater å bli skjøvet gjennom følelsene sine i en fei. En INFP ville sette pris på noen som inviterer dem til å snakke om følelsene sine, selv om de er negative, og forsikrer dem om at de ikke vil bli dømt. En deilig snack skader heller ikke!

Hvis en INFP trenger oppmuntring i et prosjekt eller mål, er det viktig å anerkjenne visjonen deres verbalt. Valider ideene deres, utholdenheten deres og la dem vite at du har tro på dem. La dem vite hva ideen eller prosjektet deres kunne bety for mennesker på en personlig måte. Spør dem om de trenger hjelp med å organisere prosjektet slik at det ikke virker overveldende. Mange ganger har INFP-ene store, komplekse ideer, men sliter med å bryte ned visjonen sin i sekvensielle trinn.

ENFP 8,10% av verdens befolkning

ENFP-er liker å utforske nye ideer og muligheter, noe som kan få dem til å bli frustrerte hvis de tvinges til å gjøre det samme i for lang tid. På grunn av dette kan ENFP-er slite på skolen, rett og slett fordi de finner seg uinteresserte. Når det gjelder fag de liker, vil ENFP-ene trolig blomstre og være best i klassen. De er intelligente individer, de bruker bare ikke tiden sin på ting de ikke liker.

ENFP: Du blir motivert når du har frihet til å legge fakta og detaljer til side. Du liker å gå med strømmen av inspirasjonene og idealene dine.

En flott måte for ENFP-er å forbli motivert på, er å bytte oppgaver. Å ha noen prosjekter de kan bytte frem og tilbake mellom, kan virkelig hjelpe dem med å unngå å bli for kjedelige. Å ha mange hobbyer og ting de liker, er også nyttig for å holde ENFP-ers aktive sinn underholdt.

Når ENFP-ene føler seg nedfor, har de en tendens til å miste sin typiske entusiastiske og mulighetssøkende natur. De kan utvikle en form for “tunnelvisjon,” der de føler at fremtiden ikke har noen håp, og alle deres ideer vil uunngåelig mislykkes med mindre de oppnår ett mål perfekt. I denne fasen trenger ENFP-ene oppmuntring for det de har gjort bra tidligere. De avskyr klisjeer eller tom ros. De trenger empati, aktiv lytting og konkrete eksempler på hvordan de har lyktes i lignende situasjoner tidligere. Noen ganger trenger de ekstra plass og tid alene for å sortere ut tankene og følelsene sine.

Hvis en ENFP trenger oppmuntring eller motivasjon mot et mål, inspirer dem med et bilde av fremtiden. Bli med dem i fantasien deres og la dem utdype sine kreative ideer. Valider visjonen deres og la dem få vite hva de betyr for deg personlig. Oppfordre dem til å holde seg på rett spor ved å av og til spørre dem om prosjektet deres og hvordan det går. Fortsett å la dem vite at du ikke kan vente med å se hvordan det går! Denne følelsen av ansvar og motivasjon kan hjelpe ENFP-ene med å fullføre det de starter i stedet for å bli distrahert av en ny, alternativ mulighet.

“Den beste måten å muntre meg opp på er å lytte med empati og validere følelsene mine med trøstende ord, hjelpe meg med å få perspektiv på det større bildet, og deretter få meg til å le av meg selv eller situasjonen på en lystig måte. Og iskrem, selvfølgelig.” hilsen ENFP coachee

INTJ 2,10% av verdens befolkning

INTJ-er streber alltid etter å forbedre seg selv og verden rundt dem. Dette er en naturlig motivasjon for dem og kan ofte hjelpe dem med å komme seg forbi en motgangsperiode. De har imidlertid av og til perioder der de finner det vanskelig å komme i gang. De har ganske aktive indre sinn, noe som kan distrahere dem fra å nå målene sine. Det faktum at INTJ-er er ekstremt målorienterte individer, hjelper dem ofte med å presse seg fremover. De lærer og forsker stadig på nye emner for å mette tankene sine og holde seg travelt opptatt.

INTJ: Du blir motivert når du kan vie tid til å jobbe med komplekse systemer. Du liker å beskrive og forklare indre visjoner for fremtiden din.

INTJ-er motiverer seg selv og trenger ofte ikke hjelp fra andre for å holde seg i gang. Noen ganger trenger de bare den rette mengden tid brukt i tankene sine for å finne ut hva som skal være neste trekk. INTJ-er blir mer frustrert med seg selv hvis de står stille for lenge, og dette er ofte nok til å inspirere motivasjon.

Når INTJ-ene er motløse eller stresset, blir de ekstremt kritiske overfor seg selv. De kan føle at de ikke kan få tilgang til intellektet sitt, at de har mistet ferdighetene sine, eller at alt de gjør vil mislykkes. De blir ekstremt selvkritiske og prøver å analysere løsninger på problemene sine. Hva de ikke trenger, er noen som gir dem enda flere løsninger eller overøser dem med råd. Hva de trenger er noen som lytter, som lar dem uttrykke frustrasjonen deres uten å dømme, og som forsikrer dem om at de ikke er alene. De kan være skremt av følelsene sine og kjenne en viss hjelpeløshet over dem. Dette kan få dem til å bli irriterte på seg selv eller andre. Hvis du har et nært forhold til en INTJ, kan en langvarig klem være ganske oppmuntrende for dem.

Hvis en INTJ ikke er stresset eller motløs, men trenger oppmuntring i et mål eller prosjekt, bør strategien din være annerledes. INTJ-er vil vite at du tror på dem, har tro på dem og vil stå ved dem. De vil ha noen som vil bli med dem i visjonen deres og lar dem beskrive den i detalj. De vil se støtten din i aktiv lytting. De føler seg også oppmuntret når deres kompetanse eller originalitet bekreftes.

“Å prøve å muntre meg opp har en tendens til å gjøre meg irritert/sint. Jeg vil heller bli alene til jeg kan jobbe gjennom det på egen hånd. Å bli oppmuntret er veldig annerledes enn å bli muntret opp for meg. Oppmuntring innebærer å virkelig tro på meg og hjelpe meg med å se mine evner på en håndgripelig måte.” hilsen INTJ coachee

ENTJ 1,80% av verdens befolkning

ENTJ-er er ofte veldig motiverte mennesker som stadig streber etter å oppnå målene sine. De ønsker å være vellykkede og tar ofte på seg mange oppgaver samtidig. De er hardtarbeidende og intelligente individer, noe som ofte er nok i seg selv til å holde dem motiverte. Konkurranse kan være en utmerket måte å hjelpe en ENTJ som er sittende fast i en motgang på. De motiveres av å stadig ville forbedre seg selv og vokse som individer. Hvis de blir presentert med sunn konkurranse som de er entusiastiske for, vil ENTJ-en raskt komme seg ut av motgangen.

ENTJ: Du blir motivert når du kan håndtere prosesser, organisasjoner eller mennesker. Du liker å utvikle planer med langsiktige mål i tankene.

Noen ganger kan en ENTJ som har gått for lenge uten å adressere egne følelser, slite litt med å motivere seg selv. I dette tilfellet må de ta seg tid til å tenke gjennom hva som foregår i livene deres. Å finne ut hva som virkelig er galt, kan ofte hjelpe dem med å akseptere problemene sine og presse seg selv fremover.

Når ENTJ-ene er motløse i livet, har de en tendens til å trekke seg unna mennesker og isolere seg. De blir opptatt av å utføre oppgaver, men jo mer stresset de er, desto mer “tåkete” blir de mentalt. Ofte virker det som om de mister kontrollen over følelsene sine, noe som får dem til å føle seg hjelpeløse og irriterte. Det de ikke vil ha, er noen som går rundt og tilbyr FLERE løsninger (dette vil bare få dem til å føle seg verre). Det de trenger er noen som drar dem til side og tilbyr støtte. Å la dem vite at du er der for dem, at de kan si hva de vil si, og uansett hvordan det høres ut, vil du lytte uten dom, er ekstremt oppmuntrende. ENTJ-ene er en av de få typene som virkelig ønsker at folk skal komme nærmere dem i stressede situasjoner i stedet for å la dem være alene. Vis at du er der. Ikke kritiser det de sier, for de har sannsynligvis allerede gjort nok av det selv. Etter å ha tilbudt støtte og latt dem lufte ut, kan det noen ganger hjelpe dem hvis du har en latter eller får en endring av omgivelsene.

Hvis en ENTJ ikke er deprimert eller stresset, men trenger oppmuntring mot å nå et mål, bør strategien din være annerledes. Bli med dem i visjonen deres, planlegg med dem, drøm med dem. La dem få vite at du har tro på evnene deres og spør dem om de trenger hjelp med detaljene. Sjekk inn jevnlig for å spørre hvordan ting går, for å vise at du støtter dem i innsatsene deres. Vis dem de personlige implikasjonene av å oppnå målet sitt – hvordan det vil påvirke andre, hvordan det vil forbedre verden, hvordan det er i tråd med en av verdiene deres.

INTP 3,30% av verdens befolkning

INTP-er mangler ofte motivasjon og kan slite med det gjennom livet. De er veldig intelligente og kreative individer, men sliter med å ta handling. De vil ofte ha notatbøker fulle av ulike ideer, og hver av disse ideene er sannsynligvis veldig imponerende. INTP-en sliter rett og slett med ønsket om å gå videre med disse planene, og vil ofte overtenke dem til døden.

INTP: Du blir motivert når du kan tolke ideer gjennom en logisk linse. Du liker å følge analysene dine uten bekymring for irrelevante fakta og detaljer.

INTP-er kan også slite med motivasjon fordi de blir kjedelige med ting ganske raskt. De må føle at tankene deres stadig blir stimulert, noe som kan være vanskelig. De intelligente og rike indre tankene deres holder dem faktisk tilbake fra å fullføre oppgaver noen ganger. En flott måte å hjelpe INTP-er å motivere seg på, er å samarbeide med noen de kan stole på. Hvis de har noen som er flinke til å handle, kan det inspirere dem. Meditasjon kan også hjelpe INTP-er med å klarne tankene sine og finne ut hva neste skritt de må ta for å motivere seg selv.

INTP-ene som sliter med desillusjon føler ofte behov for plass og tid alene. De vil ikke bli overveldet av spørsmål eller hektisk oppmuntring. Ofte føler de at de ikke kan analysere ting like klart som vanlig når de er stresset. De føler seg overveldet av følelser som forvirrer og kanskje til og med flau dem. Å måtte være rundt folk, spesielt påtrengende mennesker, i denne perioden kan være galskap for dem. Etter at de har hatt litt tid alene, kan det være nyttig å validere frustrasjonen deres. Det å la dem vite at du kan forstå perspektivet deres, er nyttig. Å bekrefte valgene deres verbalt (hvis du er enig med dem) er viktig. De føler også ofte en lettelse hvis de kan bli unnskyldt fra noen unødvendige forpliktelser.

Hvis en INTP trenger oppmuntring eller motivasjon mot et mål, er det viktig å ikke oversvømme dem med mye råd eller innganger. Dette kan få dem til å miste fokus. Vis rett og slett entusiasme for ideen deres og lytt aktivt mens de snakker om den. Still spørsmål. La dem vite at du tror på dem og evnene deres. Vær oppmerksom. Noen ganger, når de har en ide, vet de prosessen og logikken i det de gjør, men de kan slite med å presentere det for andre. Hvis de trenger hjelp med å “selge” ideen sin eller dele visjonen sin med andre, og du har en gave innenfor det området, kan du kanskje samarbeide med dem i denne aspekten.

“Når jeg er nedfor eller desillusjonert, vil jeg helst ikke snakke med noen hvis alt de kan si er ‘det går bra’ eller ‘alt vil gå bra’, fordi jeg ser ingen hensikt med det. Jeg vil heller at de unngår å snakke med meg om det i det hele tatt, eller snakker om andre ting og lar meg ordne det på egen hånd. Jeg forteller sjelden andre om problemene mine som pågår og ber om råd uansett. Vanligvis forteller jeg andre om et problem etter at jeg har løst det.” hilsen INTP coachee

ENTP 3,20% av verdens befolkning

ENTP-er er entusiastiske og karismatiske mennesker og kan ofte virke som om de stadig beveger seg fremover. ENTP-er er ivrige etter å prøve nye ting og hater å være stillestående for lenge. De sliter imidlertid av og til med motivasjon når det gjelder visse pålagte oppgaver. De er ofte flinke til å finne morsomme og spennende nye ting å prøve, og vil hoppe hodestups inn i en hobby de føler lidenskap for. ENTP-er kan slite når det gjelder å utføre visse monotone daglige oppgaver og kan til og med mislykkes i å gjøre dem i det hele tatt.

ENTP: Du blir motivert når du kan frigjøre eksterne begrensninger. Du liker å se hvordan inspirasjonene dine fører til logiske konklusjoner.

Det beste for en ENTP er å ha folk rundt seg som kan minne dem på den logiske betydningen av slike oppgaver. Det er ikke alltid enkelt for dem å presse gjennom det, men når de innser at de mer fornøyelige aktivitetene deres ikke kan skje med mindre de får de tingene gjort, vil det gjøre det lettere for dem å presse seg gjennom.

Når ENTP-ene er stresset eller deprimerte, kan de bli unormalt tilbaketrukne og kritiske. De kan føle at de ikke kan få tilgang til sin vanligvis innovative natur. Muligheter føles skjult for dem, og det er en følelse av at fantasien og kreativiteten deres har sovnet. En av de beste måtene å oppmuntre ENTP-ene på i denne fasen er å gi dem litt plass og tid til å bearbeide hva som skjer med dem. Dette kan kanskje ikke “virke” som oppmuntring, men åpen ros og trøst kan faktisk få dem til å føle seg verre. De foretrekker ofte å være alene en stund. Imidlertid, når de dukker opp fra isolasjonen, kan det hjelpe dem hvis du minner dem om hvordan de har håndtert lignende situasjoner tidligere og lyktes. Å vise dem gjennom handlinger at du har tro på dem, er mer oppmuntrende enn ord mesteparten av tiden.

Hvis en ENTP trenger oppmuntring mot et mål eller en prestasjon, er det de ønsker mest, noen som kan bli med dem i visjonen deres. La dem utdype mulighetene med deg! Vis en aktiv interesse for spekulasjonene og ideene deres. Hvis de føler seg usikre på seg selv, la dem vite at du tror på evnene deres. Spør dem om de trenger hjelp med å holde styr på trinnene som trengs for å oppnå målene deres. Mange ENTP-er rapporterer at de setter pris på “ansvarspartnere” som hjelper dem med å holde styr på prosjektene deres og som oppfordrer dem til å fullføre det de starter.

“Jeg tar ikke ros veldig godt imot. Det er vanligvis overfladisk, og ENTP-er er mestere i å gi overfladisk ros, så vi reagerer ikke positivt på det. Vår indre hyper-selvkritikk krever at oppmuntrer er noen vi respekterer eller en autoritet vi anerkjenner.” hilsen ENTP coachee

ISTJ 11,50% av verdens befolkning

ISTJ-er er ofte lett å motivere, spesielt når det gjelder nødvendige daglige oppgaver. De kan slite mer når det gjelder å presse seg selv utenfor komfortsonen sin. De liker praktiske aktiviteter og vil ofte holde seg til en tidsplan. Hvis de må gjøre noe som er langt utenfor de normale aktivitetene deres, kan de slite litt med å motivere seg selv. ISTJ-er er intelligente mennesker, og hvis de vet at noe må gjøres, er de fantastiske til å presse seg selv til å gjennomføre det.

ISTJ: Du blir motivert når du kan jobbe uavhengig i et stille, organisert miljø. Du liker å håndtere tiden din godt og minimere avbrytelser.

Hvis en ISTJ føler seg undervurdert og som om innsatsen deres ikke fører til fremgang, kan det noen ganger føre til at de ikke klarer å motivere seg selv. De trenger rett og slett å vite at de gjør det bra og få nok positiv tilbakemelding for å holde dem i gang. Hvis ISTJ-en mottar kritikk, må den være konstruktiv for at de skal gjøre de nødvendige endringene.

Når ISTJ-er føler seg stresset eller nedstemte, har de en tendens til å søke mer tid alene. De føler ofte at deres harde arbeid ikke blir verdsatt eller at innsiktene deres vil bli ignorert. I løpet av slike tider har de en tendens til å bli spesielt engstelige eller fokuserte på worst-case-scenarioer. I disse fasene trenger de at deres plass og privatliv blir respektert, og de trenger tid alene for å sortere tankene mentalt. Hvis de er sammen med deg personlig, bør du prøve å være tålmodig, rolig og fornuftig. Ikke overveld dem med spørsmål, og kritiser ikke endringen i atferden deres. Påminn dem om tidligere situasjoner der de har overvunnet lignende utfordringer, vis støtte ved å ta vare på noen av deres småplikter, og bekreft deres styrker og vis verdsettelse for deres harde arbeid. Husk at ISTJ-er er svært private personer og vanligvis ikke ønsker å avsløre mye av følelsene sine for folk som ikke er spesielt nære dem.

Hvis en ISTJ trenger oppmuntring i et prosjekt de har påtatt seg, bør tilnærmingen din være annerledes. Lytt til planene deres og tilby stabil støtte. Disse typene har en tendens til å være sekvensielle og metodiske i arbeidet sitt, og de er ofte selvstyrte, så de trenger vanligvis ikke mye ytre motivasjon. Med det sagt, setter de pris på når folk viser entusiasme for prestasjonene deres, sjekker inn og virkelig lytter til fremdriften deres, og gratulerer dem med oppnådde mål.

ESTJ 8,70% av verdens befolkning

ESTJ-er er vanligvis veldig motiverte mennesker, med en naturlig drivkraft til å presse seg selv fremover. De prøver konstant å få ting gjort og nyter faktisk å fullføre oppgaver. De er naturlige omsorgspersoner og vil gjøre hva som helst for å ta vare på de praktiske behovene til familien og kjære.

ESTJ: Du blir motivert når du kan sette i gang handling. Du liker å organisere arbeidet ditt på en måte som er effektiv og effektiv, uten bekymring for fremtidige muligheter.

Hvis en ESTJ ikke føler seg motivert, skyldes det sannsynligvis at innsatsen deres ikke fører dem noe sted. Hvis de føler at deres kjære ikke verdsetter dem, kan de noen ganger føle seg nede med seg selv. De trenger virkelig noen som kan dytte dem og gi dem en god start fremover.

Når ESTJ-er er stresset eller desillusjonerte, vil de føle at omgivelsene deres har en form for orden eller struktur. De har en tendens til å bli mer stive og/eller kontrollerende, og leter etter måter å fikse alt i nærheten. De blir ofte presset inn i stress av situasjoner som er ute av kontroll, eller ved å føle at de ikke kommer noen vei med et viktig prosjekt. I løpet av disse tidene er det essensielt å være rolige og tålmodige med dem – ikke vær nedlatende, kritiske eller passivt aggressive. Hjelp dem med å se hvor det blir gjort fremskritt, eller enda bedre, vis det gjennom handlinger at du vil hjelpe. Rydd rundt i huset, sett ting i orden eller bare gi dem et glass vann og en snack. Humor hjelper også disse typene, så lenge det ikke er humor på deres bekostning!

Hvis en ESTJ trenger motivasjon mot et mål, er det nok å anerkjenne innsatsen deres og vise entusiasme for planene deres. De har en tendens til å være svært motiverte og målorienterte individer, men de vil føle seg mindre inspirert hvis folk rundt dem ikke viser anerkjennelse for bidragene eller innsatsen deres.

ISFJ 13,70% av verdens befolkning

ISFJ-er er flinke til å utføre daglige oppgaver og gjør det faktisk bra med å få ting gjort. De kan imidlertid slite med å motivere seg selv for å være ekstremt ambisiøse individer, spesielt hvis de må være hensynsløse for å oppnå dette. ISFJ-er finner det vanligvis ikke tiltalende å tvinge seg selv til å føle seg motiverte, siden de faktisk virkelig nyter de enkle tingene i livet. ISFJ-er elsker å være rundt familien og kjære og tilbringer mye av tiden deres med å sørge for behovene til de nærmeste.

ISFJ: Du blir motivert av praktisk nytte og prosedyrer. Du liker å dele prosesser med mennesker som vil forbedre livene deres.

Hvis ISFJ-en føler at familien deres trenger noe, vil dette virkelig hjelpe dem med å motivere seg. De blir mer inspirert av andre enn av noen indre behov eller ønsker.

Når ISFJ-er er stresset eller motløse, har de en tendens til å trekke seg mer tilbake og føle seg engstelige. De forestiller seg ofte at forferdelige ting vil skje i fremtiden eller at de vil oppleve verst tenkelige scenarioer. I et forsøk på å motvirke motløsheten kan de søke trøst i kjente favoritter; favorittfilmer, sanger, snacks, bøker. De trenger ofte litt tid alene for å sortere ut tankene sine. Hvis du prøver å oppmuntre en ISFJ i denne fasen, må du sørge for å gi dem plass samtidig som du gir støtte. Minn dem på tidligere situasjoner der de har møtt lignende opplevelser og lykkes. Gi dem empati og la dem få lufte ut. Vær forsiktig så du ikke kritiserer tankene eller engstelsen deres. I denne prosessen er det viktigere at de får ut følelsene sine. Når de har uttrykt følelsene sine, kan de vanligvis bearbeide ting mer klart. Vis at du er lojal, pålitelig og støtter dem.

Hvis en ISFJ trenger oppmuntring mot et mål eller prosjekt, må de vite at du tror på dem. Vis støtte, bekreft styrkene deres og hjelp dem når de trenger selvtillit eller ekstra moralsk støtte. ISFJ-er pleier å tone ned styrkene sine, så det er avgjørende for venner og familie å gi spesifikke komplimenter for det de gjør bra. Det er viktig å være konkret med ISFJ-er. Vage, generelle komplimenter vil sannsynligvis bli børstet av med et selvironisk smil. Spesifikke komplimenter, fakta og referanser til tidligere erfaringer vil bli svært verdsatt.

ESFJ 12,30% av verdens befolkning

ESFJ-er er vanligvis flinke til å få ting gjort, spesielt når det gjelder å gjøre kjære lykkelige. De liker å ta vare på behovene til de nærmeste, og vil gjøre hva som helst for å glede andre. ESFJ-er er hardtarbeidende mennesker som ofte tar på seg mange oppgaver for å imponere de rundt seg.

ESFJ: Du blir motivert av å finne praktiske metoder for samarbeid. Du liker å jobbe på en måte som hjelper andre med å oppnå målene sine.

ESFJ-er kan slite hvis de føler at innsatsen deres ikke blir lagt merke til, og de kan nå et virkelig lavpunkt. Å føle seg følelsesmessig overveldet kan virkelig veie på ESFJ-en etter hvert. Det de virkelig trenger for å komme seg videre, er å ha støtten fra sine kjære. De trenger at de nærmeste menneskene deres får dem til å føle seg elsket og ivaretatt.

Når ESFJ-er føler seg motløse, vil de vite at de blir støttet og at de ikke er alene. De har en tendens til å bli mer kontrollerende og engstelige når de er stresset. De føler at hvis de kan skape en følelse av orden og harmoni i den ytre verden, vil alt ordne seg. Men ofte er det de egentlig trenger, oppmuntring til å uttrykke det som er inni dem. En venn som kan sitte med dem og virkelig lytte til hjertet deres, vil være en stor oppmuntring for dem. De vil også føle at menneskene rundt dem er kompetente. Å ta seg av et ansvar eller la dem se at det blir gjort fremskritt på en oppgave, vil hjelpe dem med å føle seg mindre overveldet. Å kunne le sammen med dem (ikke av dem) er også en flott måte å hjelpe på.

Hvis en ESFJ trenger oppmuntring i et mål, er det avgjørende å være der for dem og vise støtte. De har en tendens til å være flinke til å planlegge og organisere, men de kan føle seg mindre motivert hvis det mangler entusiasme eller støtte fra andre. Å sjekke regelmessig inn og vise bekreftelse for fremgangen deres hjelper dem med å føle seg enda mer motivert til å fortsette. De liker også å lage sjekklister og merke av fremskritt, så å lage spennende visuelle fremdriftsdiagrammer kan være spennende og motiverende for dem.

ISTP 5,40% av verdens befolkning

ISTP-er sliter ofte med motivasjon, spesielt når det gjelder ting de ikke vil gjøre. De finner rett og slett at det å presse seg selv mot et mål som egentlig ikke er deres eget, er ekstremt meningsløst. ISTP-er vil mye heller tilbringe tiden sin med å fordype seg i hobbyer og ting de liker. Det kan virke som om de mangler motivasjon for andre, men de foretrekker faktisk å tilbringe tid alene mens de finner ut hva de skal gjøre. Når det gjelder kjedelige oppgaver, kan ISTP-er finne seg selv å vente til det aller siste øyeblikk for å få ting gjort. Dette fungerer vanligvis fint for dem, siden de vil presse seg selv til å fullføre oppgaven godt nok, selv om det er siste liten.

ISTP: Du blir motivert av aktiviteter som er avhengige av sansene dine og minnet ditt for detaljer. Du liker å jobbe med ting som tester din evne til å løse problemer.

Å prøve å tvinge en ISTP er faktisk den verste måten å motivere dem på. De må føle at beslutningen er deres egen, og at menneskene rundt dem ikke presser dem til å gjøre det. Hvis det er viktig for noen de bryr seg om, er det ofte en grei motivasjon for en ISTP.

Når ISTP-er føler seg demotiverte eller frustrerte, har de en tendens til å handle mer i tråd med sin typiske personlighet. De isolerer seg og fokuserer på å samle data eller finne løsninger. Noen ganger gir de utløp for frustrasjonen gjennom rekreasjon, spill eller trening. Når de er stresset eller nedfor, er det viktig å ikke overvelde dem med spørsmål eller “feel-good” floskler. Gi dem plass, vær rolig, og vær veldig tydelig når det gjelder alt som må gjøres (uten å være påtrengende). Hvis det er noen fysiske detaljer du kan ta vare på for dem, hjelper dette også – enten det betyr å vaske opp, dempe musikken din eller gjøre litt fremgang på en oppgave som dere begge håndterer. Hvis du er en betydelig annen, blir en massasje eller en form for fysisk kjærlighetserklæring også verdsatt.

Hvis en ISTP trenger oppmuntring i en oppgave de har påtatt seg, bør tilnærmingen din være annerledes. Vis nysgjerrighet rundt ideen deres og uttrykk støtten din og troen på det de gjør. Vis interesse for planen, fremdriften og målet. La dem få vite at du er der for å hjelpe i bakgrunnen hvis de trenger det, og vis entusiasme for det ferdige produktet.

ESTP 4,30% av verdens befolkning

ESTP-er er veldig hardtarbeidende mennesker som presser seg selv for å være vellykkede. De kan imidlertid noen ganger slite med motivasjon og finne seg selv å utsette oppgaver til det aller siste øyeblikk. De vil imidlertid få ting gjort til utmerket standard mesteparten av tiden. De er ofte veldig vellykkede mennesker, og dette ønsket om å nå målene deres er en flott motivator for ESTP-er.

ESTP: Du blir motivert når du kan løse problemer effektivt. Du liker å fokusere på nåtid uten å måtte tenke på fremtidige konsekvenser.

Å forstå at det er det praktiske å gjøre for å komme videre mot målene deres, er alt ESTP-er egentlig trenger for å komme seg videre. Hvis de er følelsesmessig overveldet, kan det noen ganger føre til at de sliter. ESTP-er trenger rett og slett folk rundt seg til å vise dem støtte og hjelpe dem med å presse seg fremover.

ESTP-er som føler seg motløse eller stresset, har en tendens til å trenge en utløp for energien eller frustrasjonen deres. De føler seg bedre hvis de kan slippe ut noe av spenningen ved å trene eller komme seg ut og bevege seg. Hvis stresset fortsetter å bygge seg opp, blir de mer tilbaketrukne enn normalt, mer pessimistiske og mindre åpne for nye muligheter og erfaringer. Når ESTP-er er i slike faser, er det viktig å gi dem tid alene til å sortere tankene sine. Etterpå kan de søke selskap og/eller innspill fra deg. I løpet av disse tidene vil de bli lyttet til uten at noen avbryter med kritikk eller løsninger. Å bruke humor, uten å minimere frustrasjonen deres, kan også være veldig nyttig. Vage floskler har en tendens til å irritere ESTP-er, så du bør holde deg unna dem. Unngå også å spørre gjentatte ganger hvordan de føler seg.

Hvis en ESTP ikke er motløs eller stresset, men trenger motivasjon eller oppmuntring mot et mål, bør tilnærmingen din være annerledes. Spør dem om målene deres, vis ekte interesse, og be om et eksempel på hvordan det vil være når det målet er nådd. Anerkjenn prestasjonene med dem – gi dem en idé om hvordan du kan feire når en milepæl er nådd. Vis entusiasme for det de gjør, og gi positiv forsterkning ved å fortsette å spørre om prosjektet (uten å mase) over tid.

“Saken som oppmuntrer meg mest, er når noen anerkjenner innsatsen min, enten det er å fullføre en oppgave eller hjelpe noen. Når jeg prøver å oppnå noe, trenger jeg tid og rom til å jobbe ting ut. Ikke press meg til å gjøre noe på noen andres måte, fordi jeg liker å tilpasse hvordan jeg gjør ting basert på forskningen jeg har gjort og erfaringene jeg har samlet.” hilsen ESTP coachee

ISFP 8,80% av verdens befolkning

ISFP-er er relativt avslappede individer, og på grunn av dette sliter de ofte med motivasjon. De tilbringer mye tid alene, fordypet i ting de liker, som lesing eller å lytte til musikk. ISFP-er kan noen ganger slite med å motivere seg selv for å få daglige oppgaver gjort, spesielt hvis det er noe de virkelig ikke liker å gjøre.

ISFP: Du blir motivert når du kan leve verdiene dine på en direkte, praktisk måte. Du liker å jobbe i miljøer der lojalitet verdsettes mer enn konkurranse.

ISFP-er vil heller tilbringe tiden sin med å kose seg, noe som kan gjøre motivasjon til en kamp for dem. De vil definitivt slite med å motivere seg hvis de føler seg kritisert av andre, og de vil gjøre det best hvis de har kjære som viser dem støtte og oppmuntring.

Når ISFP-er føler seg nedtrykte eller skuffet, har de en tendens til å søke ut plass og tid alene for å sortere gjennom tankene og følelsene sine. Å bli bombardert med spørsmål eller gjentatte ganger bli spurt om hvordan de føler om ting, kan gjøre dem anspente med mindre de har hatt tid til å bearbeide tankene sine på egen hånd først. De vil virke mer stille, rigid og tilbaketrukket. Hvis du snakker med dem når de er motløse, prøv å være vennlig uten å være for ekspresiv eller påtrengende. La dem vite at du er der for dem, og at du vil være glad for å lytte så lenge de trenger det, uten å dømme. Vis empati for følelsene deres og ta hensyn til at de er unike. Ikke sammenlign problemene deres med noen andres, ikke tilby en haug med løsninger, bare bekreft følelsene deres om du kan.

Hvis en ISFP trenger oppmuntring mot et mål eller en idé, bør prosessen din være annerledes. Vis entusiasme og engasjement for planen deres, og spør om de trenger hjelp til å organisere den. Mange ISFP-er er flinke til den kreative delen av en prosess, men de kan sette seg fast i organiseringen og i å få på plass en effektiv tidsplan for å fullføre et prosjekt. Å tilby hjelp med dette kan være en oppmuntring for dem. Vis at du har tro på evnene deres og gi dem selvtillit ved å minne dem om tidligere situasjoner der de har oppnådd lignende mål.

ESFP 8,50% av verdens befolkning

ESFP-er er morsomme og elsker å være glade og positive. De vil ofte utsette ting til det siste øyeblikk og kan til og med gjøre dette fordi de liker spenningen. De vil få ting gjort når de innser at de må, men de kan klage over det underveis.

ESFP: Du blir motivert når du kan hjelpe de som er viktige for deg. Du liker å påvirke andre på umiddelbare, praktiske måter.

ESFP-er blir best motivert av et bestemt dytt, siden de ofte er flinke til å bruke karismaen sin til å komme seg unna ting. De trenger folk som kan hjelpe dem med å få ting gjort uten å bli distrahert av ESFP-enes underholdende personlighet.

Når ESFP-er er engstelige eller motløse, har de en tendens til å bli spredte og lett distraherte i tankene og handlingene sine. De føler at fokuset deres dras i tusen forskjellige retninger. De kan også føle seg mer engstelige for fremtiden enn vanlig. Det er nyttig å bare lytte til dem uten å avbryte med løsninger eller kritikk. Åpen kommunikasjon der de er frie til å uttrykke ideene, tankene og følelsene sine, er avgjørende. Å få litt tid ute og på et nytt sted kan også være nyttig – nye syns- og lydinntrykk kan hjelpe dem med å føle seg inspirerte og energiske igjen.

Hvis en ESFP ikke er motløs, men bare trenger oppmuntring mot et mål, bør tilnærmingen din være annerledes. Spør dem om verdiene deres, “Hva er viktig for deg med dette målet?” “Hva håper du å oppnå med dette?” La dem forklare hvorfor de er interessert i å oppnå noe. Å gi dem rom til å snakke om dette kan hjelpe dem med å holde seg inspirerte. Spør dem om de trenger hjelp til å lage en plan eller sette prioriteringer. Snakk om potensielle hindringer og se om du kan finne løsninger slik at disse hindringene kan omgås. Sjekk framgangen, gi oppmuntring og fremfor alt, vis at du tror på evnene deres.

“Det som gleder meg er å gjøre en aktivitet som bowling eller delta på en konsert med familien eller vennene mine. Jeg vil bare ha det gøy og komme ut av hodet mitt en stund. Og så er det å føle seg støttet i stedet for dømt virkelig det som oppmuntrer meg.” hilsen ESFP coachee

Jeg tenker slik: I 2023 er det ca 8 milliarder mennesker i verden og alle er unike. Så når vi deler de inn i 16 profiler og mener noe om hver profil sier det seg selv at den innsikten er en grov forenkling. Men det betyr ikke at den ikke har verdi. Det betyr at du må bruke den med raushet og supplere med dine erfaringer og din innsikt.

Vårt relevante lederprogram: Åpent lederprogram i Tillitsbasert ledelse

For mer informasjon om hvordan vi bruker JTI i våre lederprogram Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen