Hvordan kan JTI personlighetsprofil styrke bedriftens konkurranseevne?

Av Tor Berntsen, CEO, iProsess

JTI står for Jungs Type Indeks; den mest brukte personlighetstprofilen i verden, med over 3,5 millioner vurderinger som gjennomføres hvert år. Personlighet i denne sammenhengen inkluderer oppførsel egenskaper og karakteren til enkeltpersoner basert på teoriene utviklet av psykologen Carl Jung. Et av prinsippene i Jungs modell, “Psykologiske typer,” er at hver av oss har en medfødt trang til vekst, og en del av veksten vår kommer fra å individuelt forstå hvordan vi fungerer i verden.

Omtrent 80% av Fortune 100-selskaper stoler på slike tester for å bygge sterkere, mer effektive team og sunnere organisasjoner.

Slike personlighetstester gir verdifull innsikt for å forstå medarbeidernes styrker, svakheter og hvordan de oppfatter og håndterer informasjon. Det finnes 16 ulike JTI-personlighetstyper, og når du vet din type, får du en bedre forståelse for hvordan du best nærmer deg arbeidet, håndterer tid, løser problemer, tar beslutninger og takler stress.

Ledere vet at den største utgiftsposten og samtidig mest verdifulle ressursen i organisasjonen deres er menneskene. Selv om du har et sofistikert system for rekruttering og ansettelse på plass, er det avgjørende viktig å sikre at teamet ditt (eller teamene dine) samspiller godt internt og samhandler effektivt med resten av organisasjonen.

How to Be a Good Leader - businessnewsdaily.com

Hvordan JTI-personlighetsprofil kan styrke din konkurranseevne avhenger av hvordan du bruker den og hva slags sammenheng du befinner deg i. Her er noen metoder vi bruker:

1. Kommunikasjon og samarbeid

Å forstå både din egen personlighetstype og andres gjør det mulig å tilpasse kommunikasjonsstil og samarbeidsmetoder. Dette øker teamarbeidet, minimerer konflikter og øker produktiviteten. JTI-resultater gir innsikt i hvordan hvert teammedlem liker å jobbe og hvem de samarbeider best med. Dette hjelper ledere med å bygge team hvor personligheter utfyller hverandre og hvor styrker komplementerer svakheter.

Utforsk JTI-resultater i teamet: Gjennomgå JTI-resultatene til hvert teammedlem grundig. Diskuter hvordan hver persons personlighetstype påvirker deres arbeidsstil, kommunikasjon og samarbeid. Identifiser fellesnevnere og potensielle utfordringer. Ved åpne samtaler om disse forskjellene kan teammedlemmene få en dypere forståelse for hverandre og begynne å tilpasse sin egen tilnærming for å optimalisere samarbeidet.

Lag retningslinjer for effektiv kommunikasjon: Basert på innsikten fra JTI-resultatene, utvikle retningslinjer for kommunikasjon i teamet. Dette kan inkludere prefererte kommunikasjonsmetoder, timing for tilbakemelding og hvordan man konstruktivt gir tilbakemelding. For eksempel, hvis noen i teamet foretrekker å reflektere før de svarer, gi dem den tiden de trenger, i stedet for å kreve øyeblikkelige svar. Dette bidrar til mer effektiv og hensiktsmessig kommunikasjon.

Tilrettelegg for mangfold i teamroller: For å bygge et sterkt team, bruk JTI-resultatene til å tilpasse teammedlemmer til roller som passer til deres styrker og preferanser. Ha en balansert kombinasjon av ulike personlighetstyper i ulike roller. Dette skaper et team som er robust og kan takle ulike utfordringer med varierte tilnærminger. Sørg for at du har både tenkere og følere, ekstroverte og introverte, og folk med ulike perspektiver i teamet.

2. Motivasjon og selvledelse

Folk motiveres på forskjellige måter. Informasjon om en ansatts personlighetstype hjelper deg med å treffer riktig tone i kommunikasjonen og styrker teammedlemmenes trivsel og produktivitet. En god forståelse av medarbeidernes forskjellige behov øker også integrasjonen av nye medlemmer i teamet og forbedrer relasjonene mellom kolleger.

Individuelle onboarding-tilnærminger: Under integreringen av nye teammedlemmer, ta hensyn til deres personlighetstype når du utformer onboarding-prosessen. For eksempel, hvis en ny medarbeider er mer introvert, gi dem tid til å observere og bli kjent med kollegene før du kaster dem inn i store gruppesituasjoner. Hvis en annen medarbeider er mer ekstrovert, gi dem muligheter til å engasjere seg sosialt tidligere. Dette viser at du verdsetter deres individuelle komfortsoner og legger grunnlaget for gode relasjoner fra starten av.

Fleksible kommunikasjonsmetoder: Forståelse av forskjellige personlighetstyper betyr også å tilpasse måten du kommuniserer på med hver enkelt medarbeider. Noen kan foretrekke direkte og kortfattet kommunikasjon, mens andre kan verdsette mer detaljerte samtaler. Noen kan trives med skriftlig kommunikasjon, mens andre kan foretrekke ansikt-til-ansikt-samtaler. Ved å tilby ulike kommunikasjonsmetoder, viser du respekt for individuelle preferanser og legger til rette for bedre relasjoner.

Selvledelse basert på styrker: Bruk innsikten i din personlighetstype til å utvikle en selvledelsesstrategi som bygger på dine styrker og komplementerer dine utfordringer. Form din arbeidsstil og daglige rutiner i tråd med dine preferanser og ferdigheter. Dette vil ikke bare øke din produktivitet, men også gi deg en følelse av at dine individuelle bidrag blir verdsatt. Gjennom selvledelse kan du styrke dine egne relasjoner og forbedre din evne til å samarbeide ved å skape en atmosfære av indre støtte og forståelse.

3. Stresshåndtering

Forståelse av hvordan din personlighetstype reagerer under stress gir deg muligheten til å utvikle mer effektive metoder for å håndtere stress i arbeidslivet. Dette kan bidra til økt produktivitet og trivsel.

Identifiser dine stressutløsere: Forståelse av din personlighetstype kan hjelpe deg med å identifisere hva som typisk utløser stress hos deg. Hvis du for eksempel er mer introvert, kan store sosiale sammenkomster være en stressfaktor. Hvis du er intuitiv og kreativ, kan strenge tidsfrister uten rom for kreativitet være kilder til stress. Ved å vite hva som trigger stress hos deg, kan du ta proaktive skritt for å håndtere disse situasjonene bedre, for eksempel ved å planlegge pauser, bruke stressmestringsverktøy eller be om ekstra støtte når du vet at en stressfaktor nærmer seg.

Bruk dine styrker til å takle stress: Din personlighetstype har visse styrker og mestringsstrategier som du kan utnytte når du står overfor stressende situasjoner. For eksempel, hvis du er en detaljorientert person, kan du bruke denne evnen til å bryte ned komplekse oppgaver i mindre, håndterbare deler når du føler deg overveldet. Hvis du er en følelsesmessig intelligent person, kan du bruke dine mellommenneskelige ferdigheter til å søke støtte og råd fra kolleger eller venner når stress bygger seg opp. Ved å anvende dine naturlige styrker, kan du bedre takle stress og opprettholde produktivitet og trivsel.

Skap et støttende miljø: Når du forstår hvordan din personlighetstype reagerer under stress, kan du også kommunisere dette til kolleger, ledere og teammedlemmer. Dette kan hjelpe dem med å tilpasse sin tilnærming når du arbeider under press. For eksempel, hvis du vet at du har en tendens til å bli mer introvert og trenger tid alene for å takle stress, kan du tydelig kommunisere dette behovet og planlegge tid for deg selv i travle perioder. Å skape et støttende miljø der du blir forstått og respektert for din stresshåndteringsstil, kan betydelig redusere stressnivået og bidra til økt trivsel.

4. Lederutvikling

Vi bruker JTI når vi utvikler ledergrupper og skreddersyr interne lederprogram og har sammen med organisasjonspsykolog Thor Ødegår dokumentert en sammenheng mellom anerkjente ledelsesmodeller og JTI profiler. På den måten lukker vi gapet mellom teori og person. Metoden kobler JTI sammen med anerkjent lederteori og bidrar til å utvikle selvrefleksjon, selvforståelse, og anerkjennelse og forståelse av andres forskjeller. Deretter trener vi på disse ferdighetene når de kommuniserer med andre.

En grunnleggende styrke hos enhver leder er selvbevissthet, – å forstå hvordan dine individuelle preferanser påvirker kulturen der alle opererer

Tor Berntsen

Integrer JTI i lederprogrammer: Inkorporer JTI-evalueringer som en fast del av lederutviklingsprogrammer. Ved å forstå ledernes personlighetstyper, kan du tilpasse opplæringen til deres spesifikke behov og utfordringer. Dette gir en mer personlig tilnærming til utvikling og hjelper lederne med å se hvordan deres personlighet påvirker deres lederstil og interaksjoner med andre. Resultatene kan brukes som en utgangspunkt for diskusjoner og øvelser som forsterker ledernes selvinnsikt og forståelse.

Binde JTI til anerkjente ledelsesmodeller: Etablér sammenhengen mellom JTI-profiler og anerkjente ledelsesmodeller. Identifiser hvordan forskjellige personlighetstyper passer inn i ulike ledelsesstiler og -teorier. Dette gjør det mulig for lederne å se hvordan deres personlighet naturlig harmonerer med best practices innen ledelse. Det gir også en praktisk tilnærming til ledelsesutvikling, og lederne kan tilpasse sine ferdigheter basert på en solid forståelse av deres personlighet og ledelsesstil.

Fokus på selvrefleksjon og forståelse av andres forskjeller: Legg vekt på å utvikle ledernes selvrefleksjon og evnen til å forstå andres forskjeller. Bruk JTI-resultater som grunnlag for diskusjoner og øvelser som fremmer innsikt i hvordan deres personlighet påvirker deres beslutninger, kommunikasjon og teamdynamikk. Dette kan inkludere rollespill, case-studier og teamoppgaver som utforsker ulike kommunikasjonsstiler og konflikthåndteringsteknikker basert på forskjellige personlighetstyper.

Ved å integrere JTI i lederutvikling på denne måten, skaper vi en bro mellom teoretisk kunnskap og praktisk anvendelse. Lederne vil kunne utvikle sine lederegenskaper på en mer personlig og effektiv måte, samtidig som de forbedrer deres forståelse for seg selv og deres kolleger. Dette bidrar til å bygge sterke, mangfoldige og harmoniske ledergrupper som er bedre rustet til å takle utfordringer og drive organisasjonen fremover.

Jeg tenker slik: Det er ca 8 milliarder mennesker i verden og alle er unike. Så når vi deler de inn i 16 profiler og mener noe om hver profil, sier det seg selv at den innsikten er en grov forenkling. Men det betyr ikke at den ikke har verdi. Det betyr at du må bruke den med raushet og supplere med dine erfaringer og din innsikt.

Vårt relevante lederprogram: Åpent lederprogram i Tillitsbasert ledelse

For mer informasjon om hvordan vi bruker JTI i våre lederprogram Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen