Kan AI hjelpe oss å bli mer følelsesmessig intelligente?

Jeg har lenge trodd at AI hovedsakelig ville erstatte oss i repetitive og manuelle jobber, mens vi mennesker skulle utmerke oss med våre “myke” ferdigheter, som kreativ kommunikasjon og å bygge relasjoner. Men jeg innser nå at dette kanskje er en litt for enkel tolkning av AIs rolle i arbeidslivet. Jeg tror faktisk at AI kan hjelpe oss til å bli bedre i menneskelige oppgaver ved å forbedre vår emosjonelle intelligens og mellommenneskelige ferdigheter.

Fremskritt innen følelsesgjenkjenning, språkbehandling og datavisualisering, blandet med innsikt fra psykologi og lingvistikk, har gjort AI bedre til å analysere hvordan tonefall, ansiktsuttrykk og kroppsspråk påvirker kommunikasjon. Dette kan vise seg å være uvurderlig i profesjoner som krever sterk kommunikasjonsevne, som ledelse og undervisning.

Artificial Intelligence vs Emotional Intelligence: what’s the difference in 2023?

Jeg er i ferd med å teste noen verktøy for å lære hvordan de kan integreres i iProsess sine tjenester. Målet er å designe lederutvikling som integrerer AI i bevisstgjøring og trening for å forbedre både personlige og profesjonelle kommunikasjonsevner, gjennom å tilby innsikt og automatisering som gjør det lettere å forstå og respondere på menneskelige følelser og behov. Verktøyene jeg er nysgjerrig på er:

  1. Gong – Gong bruker maskinlæring og språkbehandling for å analysere salgssamtaler og kundekommunikasjon. Dette verktøyet hjelper til med å forbedre salgspitcher og kommunikasjon ved å trekke ut innsikter fra kundesamtaler, noe som er ideelt for salgsprofesjonelle som ønsker å øke effektiviteten.
  2. Cresta – Cresta bruker AI for å gi sanntids tilbakemeldinger og forslag til kundeservicemedarbeidere under kundesamtaler. Dette verktøyet er perfekt for kundeservicearbeidere som trenger assistanse for å håndtere innvendinger eller kommunisere mer empatisk med kunder.
  3. Affectiva – Affectiva tilbyr emosjonsanalyse-teknologi som kan gjenkjenne og analysere ansiktsuttrykk og stemmetoner for å forstå emosjonelle tilstander. Dette er nyttig for roller der det er kritisk å forstå og reagere på kundens følelser raskt og nøyaktig.
  4. Chorus.ai – Chorus.ai spiller inn og analyserer salgs- og kundeservicemøter for å finne trender og gi feedback. Dette hjelper team med å forbedre sin kommunikasjon og kundeinteraksjon basert på faktiske data, noe som fører til bedre kundeengasjement og effektivitet.
  5. Humanyze – Humanyze hjelper bedrifter med å analysere kommunikasjon og samarbeid innad i organisasjonen ved å bruke organisasjonsanalyse. Dette gir innsikt i hvordan team kommuniserer og samarbeider, og kan brukes til å forbedre interne arbeidsprosesser og teamdynamikk.
  6. Cyrano.ai – Dette verktøyet tilbyr avansert analyse av tidligere samtaler for å skape profiler som kan forutsi kundens kommunikasjonsstil og preferanser. Det er spesielt nyttig for å forberede kundeservicerepresentanter på interaksjoner ved å gi dem en dypere forståelse av kunden.

Jeg ser for meg hvordan AI kan bli integrert i mine daglige interaksjoner, enten det er gjennom stemme, video eller tekst. AI kan avdekke mønstre i effektiv kommunikasjon som ikke er åpenbare for det blotte øye og hjelpe meg med å forstå og tilpasse meg følelsesmessige tilstander hos de jeg snakker med. Dette er nyttig ikke bare i salg og kundeservice, men også i mer komplekse roller som krever finstemt kommunikasjon og følelsesmessig innsikt.

artifical-emotional-intelligence

Forskning viser at emosjonell intelligens kan være en sterk prediktor for profesjonell suksess. For eksempel har en studie fra Yale vist at emosjonell intelligens hjelper oss med å ta bedre beslutninger på jobben. En annen studie fra Harvard viste at emosjonell intelligens var mer nyttig enn IQ for å forutsi lagets suksess. Videre har en 10-års studie hos Google, kalt Project Oxygen, vist at emosjonell intelligens betyr mer for en managers suksess enn IQ eller tekniske ferdigheter.

Mens jeg jobber med egen selvbevissthet og følelsesmessig selvstyring, kan AI hjelpe meg å speile og tilpasse meg følelsene til de jeg kommuniserer med, noe som er spesielt verdifullt i all lederkommunikasjon. Å forstå kulturelle og personlige nyanser kan være avgjørende.

Jeg ser nå verdien av å utforske AI-løsninger som kan gjøre oss mer følelsesmessig intelligente og bedre kommunikatorer. Ved å forbedre vår emosjonelle intelligens og kommunikasjonsferdigheter, kan vi bli mer effektive, produktive og empatisk. Selv om teknologien er langt fra perfekt, blir den smartere for hver dag, og den er allerede et kraftig verktøy for å hjelpe både meg og mitt team til å lykkes.

For mer informasjon om hvordan vi bruker KI for å designe effektive læringsprosesser. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen