Urolige tider: Hva trenger medarbeiderne?

Jeg spør meg selv innimellom om vi virkelig er inne i urolige tider eller om det bare er slik at uroen er nærmere Norge i en periode. Det er jo alltid uro et eller annet sted i verden. Men når jeg ser på den langsiktige oppadgående trenden i Verdens Usikkerhetsindeks’ (WUI) får jeg en slags formell bekreftelse. – Joda, verden er litt mer urolig nå!

Jeg har jobbet med lederutvikling og rådgivning i mange år og har lært at usikkerhet kan resultere i motløshet og tap av produktivitet. Men det kan også føre til det motsatte; sterkt samhold og økt produktivitet. Hva er forskjellen?

“Vi kjenner hans verdier, vi kjenner hans ferdigheter, vi kjenner hans merittliste, så vi kan forutsi hvordan han vil reagere og hva han vil gjøre. Han er fullstendig forutsigbar – på en god måte!”

Jeg jobber ofte som coach for toppledere, spesielt i usikre tider, og da er det min oppgave å fasiliitere en prosess hvor vi kan analysere situasjonen og finne ulike måter å håndtere den på. Det kan være som en forberedelse til et møte med ledergruppen eller som en prosess med hele ledergruppen. Min erfaring er at selv om lederen har liten til ingen kontroll over det eksterne konkurransemiljøet, har de en utrolig påvirkning på medarbeidernes persepsjon – hvordan de tolker situasjonen de er i.

5 Techniques for Helping Employees Cope With Change and Uncertainty -  Antoinette Oglethorpe

Når jeg reflekterer over dagens situasjon, som mange opplever som både urolig og usikker har jeg fire erfaringer som det kan være nyttig å reflektere over:

Forutsigbaret skaper tilitt

Du tenker kanskje at du har tillit. Og det har du sikkert. Men jeg synes det blir for begrensende å tenke at tillit er noen man har eller ikke har. Tillit er noe du kan ha mye av og lite av. Og i urolige tider trenger du å maksimere din personlige tillit. Det gjør du ved å forsterke etablerte rutiner og skape nye som gir en opplevelse av at vi har kontroll på det vi kan kontrollere. Og jeg minner om at en opplevelse er en mening + en følelse. Å påvirke følelser handler mindre om informasjon og mer om interaksjon.

Direktør for økonomi og finans i en stor norsk virksomhet sa til meg om konsernsjefen: “Vi kjenner hans verdier, vi kjenner hans ferdigheter, vi kjenner hans merittliste, så vi kan forutsi hvordan han vil reagere og hva han vil gjøre. Han er fullstendig forutsigbar – på en god måte!” Når en leder oppfyller forventninger over tid, skaper det en uformell kontrakt med de ansatte, et gjensidig forsterkende bånd av tillit.

Sterkt fokus på framtidsbildet gir uroen mening og styrker prestasjonene.

Tor Berntsen

Sterke emosjonelle bånd mellom ledelsen og resten av organisasjonen fungerer som et sikkerhetsnett som gjør at folk tenker: “Dette kommer til å gå bra, vi klarer oss!” Det gir ikke fart. Det øker ikke produksjonen. Men det forhindrer produksjonstapet som kommer av at folk blir paralysert av frykt. Fremdriften opprettholdes.

Fremtidsbildet skaper fart

En del av lederens rolle er å male et bilde av fremtiden og inspirere andre mot den. Alle ledere sier at de gjør det, men det er få som gjør dette til en hverdagslig del av sin måte å kommunisere på. Joda, alle har en visjon på hjemmesiden. Dere har snakket om den for noen få år siden. De fleste vet hva som er viktig og hvorfor…….eller…?

Hvis vi hadde vært enige om hva som er viktig i hverdagen og jobbet mot den samme visjonen, da hadde ledelse vært lett og alle hadde trolig vært topp motivert hele tiden. Så svaret er vel egentlig: Alle ledere vet de bør inspirere sine medarbeidere ved å “male” et fremtidsbilde som grunnlag for prioriteringer i hverdagen, mens de fleste er mest opptatt av nåtiden og det neste kvartalet.

En opplevelse er en mening + en følelse

Tor Berntsen

Men hvis du gjør det i urolige tider vil du forsterke uroen som allerede eksisterer i organisasjonen. Løsingen er å fokusere på “lyset i tunellen.” Hvorfor det? – Jo fordi alt går over. Ingenting varer evig. De gode tidene går over. De dårlige tidene går over. Din oppgave som leder er å fokusere på det som gir energi. Fortell medarbeiderne fakta om nåtiden, hva dere gjør for å håndtere den og hva dere gjør for å skape framtiden. Framtiden er ikke et tall. Framtiden er ikke er setning på hjemmesiden. Framtiden er den nye arbeidshverdagen med sterkt samhold, topp prestasjoner og fravær av ekstreme bekymringer. Sterkt fokus på framtidsbildet gir uroen mening og styrker prestasjonene. Farten øker.

Ikke lat som om ting er bedre for å prøve å skape ro

Jeg var litt usikker på hva slag overskrift jeg skulle bruke på dette avsnittet. Jeg kunne kalt det “vær ærlig” eller “snakk sant.” Men både sannhet og ærlighet er kontraster til løgn og uærlighet. Det er ikke det som motiverer ledere til å pynte på virkeligheten. Dessuten består ikke virkeligheten av bare udiskutable fakta. Virkeligheten er også en opplevelse. Den er emosjonell. Den kan være meningsfylt, eller ikke. Jeg har sett ledere gjøre karismatiske forsøk (ikke på min anbefaling) på å berolige folks frykt med løfter de ikke kan holde. Eksempel:

“Markedet vil komme seg i løpet av de neste seks månedene”

“Ingen vil miste jobbene sine”

“Disse prioriteringene er hugget i stein”

“Dette nye produktet vil langt overgå vår konservative omsetningsprognose”

“Teamet ditt vil ikke bli påvirket av dette.”

Som leder er det viktig å huske på at folk er smarte. De skjønner hva som foregår. Troverdighet er fundamentet for tillit – ikke hyggelig. Ikke koselig. Du skal fortelle om virkeligheten slik du ser den. Har du tvil – fortell om det. Men etterlat håp om at det kan gå bra – men det må være sant. Begrunnelsen er: vår hjerne kan lett løpe løpsk i stressede situasjoner fordi vi har en innebygd negativ bias. De jegerne og sankerne som trodde at det var et rovdyr bak busken overlevde. De som trodde det var en sau, ble som regel spist. Det har preget oss. Hensikten med å forsterke et troverdig omdømme er egentlig ikke å skape fart. Men å forhindre at vi mister fart ved å fokusere for mye på farer og for lite på muligheter.

Krise gir også muligheter

Litt enkelt sagt så gjør organisasjoner i hovedsak to ting: De (1) utfører og (2) innoverer. Utførelse er skapingen og leveringen av verdi i dag. Dette gjør vi ved å utnytte “sikkerhetene” i status quo, som inkluderer ting som nåværende strategi, kapabilitet og ressurser. Innovasjon, derimot, refererer til å skape og levere verdi i morgen, som vi oppnår ved å utforske usikkerheter. Det faktum at noe er usikkert betyr at det ikke kan utnyttes for gevinst i dag, men det kan føre til verdi i framtiden. I urolige tider trenger vi ledere som evner å ramme inn usikkerheten i muligheter og inspirere til nytenkning. Det gir fart.

Jeg tenker slik…

I usikre tider med ekstern omveltning er det lederens rolle å hjelpe medarbeiderne til å se det store bilde og motvirke de mer primitive kreftene som har vært nyttige i tusenvis av år, men som i vårt moderne samfunn har begrenset effekt. Men ledere er også mennesker, med bias for både det ene og det andre. Derfor er det viktigere enn noen gang at du som leder skaper en situasjon hvor du blir inspirert til å ta bevisste valg.

Relevant lederprogram: Utvikle ledergrupper og team

For mer informasjon om hvordan vi coacher ledere. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen