Utnyttelse av mangfold: Slik får du spesialister til å blomstre i fellesskap

Å lede en gruppe av høyt kompetente spesialister kan være en utfordrende oppgave. Disse teammedlemmene er ofte ekstremt dyktige og har en dyp forståelse av sitt felt, og krever derfor en annen tilnærming til ledelse enn en tradisjonell arbeidsstyrke.

Linda Lai professor ved BI skriver i en artikkel at en oversiktsstudie av Contreras og kolleger, basert på over 80 studier, viser at godt tilpasset støtte fra leder, ofte kalt superledelse, er avgjørende for å hente ut positive effekter og redusere risikoen for negative effekter av hybride løsninger.

Linda Lai forklarer at en inkluderende og tillitsbasert lederstil vil bli viktigere enn noen gang for å motivere, motvirke isolasjon, stimulere til samarbeid og kompetansedeling og ikke minst skape en sterkere følelse av tilhørighet til organisasjonen. En forutsetning for at medarbeidere skal kunne ta ut effektivitetsgevinster av den fleksibiliteten autonomi og hjemmekontor kan gi, er evnen til selvledelse. Superledelse innebærer å støtte medarbeidere i selvledelse gjennom å gi dem relevant kompetanse og verktøy. Moderne ledelse i dag handler om å hjelpe medarbeiderne til å lede seg selv i en hybrid hverdag hvor endringene står i kø.

Hvordan kan du på en rask og effektiv måte lære dine ledere superledelse og dine medarbeidere selvledelse?

Effektiv ledelse i dagens samfunn med autonome fagspesialister og hybride løsninger har fått mange navn. Forskere og teoretikere bruker navn som: selvledelse, superledelse og myndiggjørende ledelse. Noen supplerer med begrepet tillitsbasert ledelse. I Telenor kaller de det “tight-loose-tight” og i DNB har de innført begrepet “gi- slipp-ledelse.”

I denne videoen forklarer Tor Berntsen, CEO i iProsess, de viktigste prinsippene for ledelse av høykompetente spesialister.

Tor Berntsen CEO iProsess forteller om vår tilnærming til lederutvikling i kunnskapssamfunnet

Du kan velge om løsningen skal være et fysisk lederprogram eller online. Ved å samarbeide med iProsess kan du få en hybrid løsning som gir dere det beste av begge formatene.

For å bli bedre kjent med våre online lederprogram klikk her: Våre online lederprogram
For å bli bedre kjent med våre fysiske lederprogram klikk her: Våre fysiske lederprogram

Ta kontakt med Tor Berntsen, CEO iProsess på [email protected] for å avtale et møte om hvordan vi kan hjelpe deg med å skape eksepsjonelle resultater i en hybrid og kompleks hverdag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen