Er du en dristig leder i vanskelige tider?

Noen ledere reagerer på vanskelig tider med å balanserer kontroll med en høy toleranse for risiko når det gjelder innovasjon. De ser på mennesker og forretning som to sider av samme mynt og ser på investeringer i innovasjon som en metode for å oppnå både kortsiktig og fremtidig suksess. Det handler om å ta kontroll ved å oppmuntre til kreativitet og nyskapning, og se på fremtiden med en tro på at innovasjon vil gi virksomheten en avgjørende konkurransefordel.

Styrker:

 • Konkurransefortrinn: De fokuserer på innovasjon som gir virksomheten et konkurransefortrinn og muligheten til å skille seg ut i markedet.
 • Fremtidig vekst: Innovasjon kan føre til langsiktig vekst og suksess for virksomheten ved å åpne opp nye markeder og muligheter.
 • Tilpasningsdyktighet: Gjennom innovasjon bli organisasjonen i stand til å tilpasse seg raskt skiftende markedsforhold og behov.

Ulemper:

 • Høy risiko: Innovasjon innebærer alltid en viss grad av risiko, og ikke alle initiativer vil lykkes.
 • Kostbart: Investeringsbehovet i innovasjon kan være høyt, og resultatene kan ta tid å materialisere seg.
 • Motstand mot endring: Ansatte kan motstå endring og innovasjon, noe som kan være en utfordring for implementeringen av nye ideer og initiativer.

Kjenner du deg igjen?

 1. Jeg ser på innovasjon som en kritisk faktor for å opprettholde konkurransefortrinn og vekst.
 2. Jeg er åpen for å eksperimentere med nye ideer og konsepter.
 3. Jeg fokuserer på å opprettholde et kreativt og dynamisk arbeidsmiljø.
 4. Jeg oppmuntrer til nysgjerrighet og utforskning blant teammedlemmene.
 5. Jeg er villig til å ta moderate til høye risikoer for å drive innovasjon fremover.
 6. Jeg ser på feil og mislykkede forsøk som læringsmuligheter snarere enn fiaskoer.
 7. Jeg er åpen for å samarbeide med eksterne partnere og eksperter for å drive innovasjon.
 8. Jeg er god til å identifisere og utnytte trender og muligheter i markedet.
 9. Jeg setter høye mål for kontinuerlig forbedring og utvikling.
 10. Jeg er en inspirerende leder som evner å motivere teamet til å tenke kreativt og utfordre status quo.

Ved å arbeide med en erfaren coach kan innovative ledere få støtte og veiledning til å utforske og implementere nye ideer og innovasjoner. Coachen kan hjelpe deg med å utvikle en klar innovasjonsstrategi, identifisere og håndtere risikoer knyttet til innovasjon, og overvinne eventuelle hindringer eller motstand internt i organisasjonen.

En coach kan også bidra til å styrke dine lederegenskaper, slik at du bedre kan inspirere og motivere ditt team til å omfavne endring og tenke kreativt. Gjennom støtte fra en coach kan du lære å kommunisere effektivt, bygge tillit og skape et miljø som oppmuntrer til innovasjon og utforskning.

Ved å jobbe med en coach, kan du bli enda mer effektiv som leder og bidra til å drive virksomheten fremover med innovasjon og kreativitet som sentrale drivkrefter.

Relevant lederprogram: Åpent lederprogram i Tillitsbasert ledelse

For mer informasjon om hvordan vi utvikler ledere. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Rull til toppen