Er du en klok leder i vanskelige tider?

Noen ledere reagerer på vanskelig tider med å ta en viss risiko når det gjelder å investere i mennesker og forretning. De prioriterer menneskelig utvikling og engasjement og ser på det som en viktig faktor for å oppnå langsiktig forretningssuksess. Det handler om å ta kontroll ved å motivere og utvikle sine ansatte, og se på fremtiden med optimisme og tro på at investeringer i lederprogrammer og kompetanse vil lønne seg på sikt.

Styrker:

 • Høy ansattes engasjement: De investerer i å motivere og utvikle de ansatte og tror at det vi føre til høyere engasjement og produktivitet.
 • Langsiktig stabilitet: Ved å fokusere på menneskelig kapital, kan de bygge en stabil og lojal arbeidsstyrke som er villig til å stå ved virksomheten gjennom gode og dårlige tider.
 • Innovasjon og kreativitet: Motiverte ansatte er mer tilbøyelige til å være innovative og bidra til å finne nye løsninger på problemer.

Ulemper:

 • Kostbart: Investeringer i ansattes motivasjon og utvikling kan være kostbare og redusere kortsiktig lønnsomhet.
 • Risiko for utnyttelse: De kan bli så opptatt av å motivere ansatte at de overser ineffektivitet eller dårlig ytelse, noe som kan påvirke virksomhetens resultater negativt.
 • Tidkrevende: Å bygge en motivert arbeidsstyrke tar tid og krever kontinuerlig innsats, noe som kan være utfordrende i en presset økonomisk situasjon.

Kjenner du deg igjen?

 1. Jeg legger stor vekt på å motivere og utvikle ansatte for å oppnå organisasjonens mål.
 2. Jeg ser på menneskelig motivasjon og kompetanse som en verdifull investering for virksomheten.
 3. Jeg tar meg tid til å lytte til ansattes behov og bekymringer og tilbyr støtte og veiledning.
 4. Jeg fokuserer på å bygge et positivt og inkluderende arbeidsmiljø.
 5. Jeg er flink til å kommunisere klare forventninger og mål for teamet.
 6. Jeg er en god lytter og tar hensyn til ansattes innspill og ideer.
 7. Jeg er tålmodig og tar meg tid til å utvikle ansattes ferdigheter og potensial.
 8. Jeg er åpen for å eksperimentere med nye tilnærminger for å motivere og engasjere ansatte.
 9. Jeg ser på ansattes suksess som en viktig indikator på virksomhetens suksess.
 10. Jeg er en inspirerende leder som evner å motivere teamet til å streve etter felles mål.

Ved å arbeide med en erfaren coach kan du som prioriterer menneskelig utvikling og engasjement i utfordrende tider, få støtte til å utvikle en klar strategi for å motivere og utvikle ansatte, samtidig som du opprettholder virksomhetens økonomiske stabilitet.

Coachen kan hjelpe deg med å finne den rette balansen mellom å investere i ansattes motivasjon og utvikling og å opprettholde lønnsomheten på kort sikt og suksessen på lang sikt. Videre kan coachen bistå med å forbedre dine kommunikasjonsevner, slik at du kan tydelig formidle forventninger og mål for teamet på en måte som fremmer engasjement og motivasjon blant de ansatte.

I tillegg kan coachen støtte deg i å håndtere utfordringer som oppstår underveis og bidra til å utvikle dine personlige lederegenskaper, slik at du blir enda mer effektiv i å inspirere og motivere teamet. Gjennom et samarbeid med en coach kan du få verdifull veiledning til å navigere gjennom utfordrende tider og oppnå suksess for både virksomheten og de ansatte.

Relevant lederprogram: Åpent lederprogram i Tillitsbasert ledelse

For mer informasjon om hvordan vi utvikler ledere. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Rull til toppen