Er du en smart leder i vanskelige tider?

Noen ledere reagerer på vanskelig tider med å balanserer kontroll med en viss grad av risikotoleranse. De forstår behovet for å redusere kostnader for å oppnå økonomisk stabilitet, men er også åpen for å investere i fremtidig suksess. Mennesker og forretning blir vurdert som like viktige, og målet er en sunn balanse mellom de to. Derfor tar de hensyn til både nåværende utfordringer og fremtidige muligheter når de tar beslutninger.

Styrker:

 • Balansert tilnærming: De oppnår balanse mellom kostnadsreduksjon og investeringer i lønnsomme områder, noe som bidrar til å opprettholde økonomisk stabilitet samtidig samtidig som de søker muligheter for vekst.
 • Ressursoptimalisering: Ved å forsterke lønnsomme forretningsområder, kan de maksimere utnyttelsen av virksomhetens ressurser.
 • Tilpasningsdyktighet: De er fleksible og tilpasningsdyktige, noe som gjør dem i stand til å reagere raskt på endringer i markedet.

Ulemper:

 • Risiko for fragmentering: Å forsterke noen områder kan føre til fragmentering av virksomhetens ressurser og fokus, noe som kan svekke helheten.
 • Tap av potensielle muligheter: Fokus på eksisterende lønnsomme områder kan føre til at virksomheten går glipp av nye muligheter og trender i markedet.
 • Kortsiktig tenkning: De kan fokusere for mye på kortsiktige gevinster og overse langsiktige strategier for bærekraftig vekst.

Kjenner du deg igjen?

 1. Jeg balanserer mellom kostnadsreduksjon og investeringer i lønnsomme områder.
 2. Jeg ser på økonomiske utfordringer som muligheter for å optimalisere virksomhetens ressurser.
 3. Jeg tar beslutninger basert på en helhetlig vurdering av virksomhetens behov og potensial.
 4. Jeg er åpen for å eksperimentere med nye ideer og tiltak, samtidig som jeg opprettholder fokus på resultatene.
 5. Jeg har en tendens til å være fleksibel og tilpasningsdyktig i møte med endrede markedsforhold.
 6. Jeg setter realistiske mål for kostnadsreduksjon og effektivitet, samtidig som jeg tar hensyn til langsiktig bærekraft.
 7. Jeg verdsetter andres innspill og erfaringer og er villig til å samarbeide for å oppnå felles mål.
 8. Jeg er villig til å ta moderate risikoer for å oppnå potensielle gevinster.
 9. Jeg ser på utfordringer som muligheter for å vokse og utvikle meg som leder.
 10. Jeg investere i å bygge og opprettholde et sterkt team med talentfulle og engasjerte ansatte.

Ved å jobbe med en coach kan du dra nytte av din balanserte tilnærming til ledelse i vanskelige tider. Coachen kan hjelpe deg med å opprettholde balansen mellom kostnadsreduksjon og investeringer i lønnsomme områder, slik at du kan sikre økonomisk stabilitet samtidig som du søker muligheter for vekst. Videre kan coachen støtte deg i å optimalisere ressursbruken ved å forsterke lønnsomme forretningsområder og maksimere utnyttelsen av virksomhetens ressurser.

En coach kan også bistå deg med å være fleksibel og tilpasningsdyktig i møte med endringer i markedet, samtidig som du opprettholder fokus på langsiktig bærekraft. Gjennom veiledning kan du lære å sette realistiske mål for kostnadsreduksjon og effektivitet, samtidig som du tar hensyn til fremtidige vekstmuligheter.

Videre kan en coach hjelpe deg med å se utfordringer som muligheter for vekst og utvikling, samtidig som du investerer i å bygge et sterkt team med talentfulle og engasjerte ansatte. Gjennom et samarbeid med en coach kan du bli enda mer effektiv som leder og oppnå suksess ved å balansere kostnadsreduksjon med investeringer i fremtidig vekst og utvikling.

Relevant lederprogram: Åpent lederprogram i Tillitsbasert ledelse

For mer informasjon om hvordan vi utvikler ledere. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen