Er du en sparsom leder i vanskelige tider?

Noen ledere reagerer på vanskelig tider med å fokuserer sterkt på kontroll og risikoreduksjon. De ser kostnadskutt som den mest direkte måten å gjenopprette kontroll over virksomhetens økonomi på og gjør alt for å redusere risikoen for tap. Hvis kostnadskutt går ut over menneskelig velvære og kan overse de langsiktige konsekvensene av nedskjæringer og miste kompetanse og gå glipp av potensielle fremtidige muligheter.

Styrker:

 • Styring: De er dyktig til å opprettholde kontroll over virksomhetens økonomiske situasjon gjennom effektive kostnadskutt.
 • Kortsiktig stabilitet: Kostnadskuttene kan føre til umiddelbar økonomisk stabilitet og hjelpe virksomheten med å overleve vanskelige tider.
 • Fokusert: De er målrettet og fokusert på å redusere kostnader, noe som kan føre til raskere beslutningstaking.

Ulemper:

 • Tap av talent: Overdreven kostnadskutting kan føre til tap av verdifulle ansatte og deres kunnskap og kompetanse.
 • Lav motivasjon: Manglende investering i ansattes trivsel kan føre til lav motivasjon og engasjement, noe som kan påvirke produktiviteten negativt.
 • Tap av langsiktig vekst: Kostnadskutt kan begrense muligheten for innovasjon og vekst på lang sikt, og sette virksomheten i fare for å havne bak konkurrentene.

Kjenner du deg igjen?

 1. Jeg foretrekker å ta raske og drastiske kostnadskutt når virksomheten står overfor økonomiske utfordringer.
 2. Jeg fokuserer hovedsakelig på kortsiktige økonomiske mål og resultater.
 3. Jeg er mer opptatt av å unngå tap enn å investere i muligheter for vekst.
 4. Jeg tar beslutninger basert på økonomiske data og analyser.
 5. Jeg har en tendens til å være mindre fleksibel når det gjelder endringer og innovasjon.
 6. Jeg setter ofte strenge mål for kostnadsreduksjon og effektivitet.
 7. Jeg foretrekker å beholde kontrollen og tar nølende imot innspill som ikke har en tydelig kortsiktig gevinst.
 8. Jeg kan være lite villig til å ta risiko eller investere i nye initiativer.
 9. Jeg har en tendens til å fokusere mer på feil og mangler enn på muligheter.
 10. Jeg har en tendens til å være mer opptatt av å overholde budsjetter enn å investere i menneskelig kapital.

Ved å jobbe med en coach kan du dra nytte av din tendens til å fokusere sterkt på kontroll og risikoreduksjon i vanskelige tider. Coachen kan hjelpe deg med å balansere behovet for kostnadskutt med å opprettholde menneskelig velvære og se de langsiktige konsekvensene av dine beslutninger.

En coach kan støtte deg i å opprettholde kontroll over virksomhetens økonomi gjennom effektive kostnadskutt, samtidig som du er oppmerksom på risikoen for tap av verdifulle ansatte og deres kunnskap og kompetanse. Videre kan coachen hjelpe deg med å se muligheten for å investere i fremtidig vekst og innovasjon, selv i tider med økonomiske utfordringer.

Gjennom veiledning kan du lære å ta rasjonelle beslutninger basert på en helhetlig vurdering av virksomhetens behov og potensielle konsekvenser. Coachen kan også hjelpe deg med å være mer åpen for nye initiativer og risikotaking, samtidig som du opprettholder en fokusert tilnærming til kostnadsreduksjon og effektivitet.

Ved å jobbe med en coach kan du bli enda mer effektiv som leder ved å oppnå en balanse mellom kontroll og risikotaking, og sikre både kortsiktig stabilitet og langsiktig vekst for virksomheten.

Relevant lederprogram: Åpent lederprogram i Tillitsbasert ledelse

For mer informasjon om hvordan vi utvikler ledere. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen