Tenn ilden: Leders makt til å motivere og inspirere teamet

Av Tor Berntsen, CEO iProsess

I en verden preget av endringer og intens konkurranse er lederens evne til å motivere og engasjere teamet eller ledergruppen en kritisk faktor for suksess. I kampen om å nå bemerkelsesverdige resultater er det ikke bare kompetanse og strategi som teller, like viktig er lederens evne til å tenne ilden inni hvert enkelt teammedlem.

Developing teams: 7 steps to assembling your dream team

Motivasjon: Den mektige kraften som driver oss fremover

Motivasjon er drivstoffet som gir energi og fart til ethvert team. En dyktig leder forstår betydningen av å oppdage hva som tenner ilden i hvert enkelt individ og bruker det til å skape et kollektivt driv. Ved å tydelig formidle visjonen, målene og forventningene, maler de beste lederne et bilde som pirrer nysgjerrigheten og vekker lidenskapen hos teammedlemmene.

En ekte mester i motivasjon er i stand til å finne og spille på de indre drivkreftene hos sine teammedlemmer. Ved å anerkjenne deres prestasjoner og fremme en kultur for belønning og anerkjennelse, bygger dyktige ledere opp en atmosfære av prestasjoner og suksess. Her er noen fokusområder som jeg snakker om når jeg veileder ledere som er ansvarlige for ledergrupper eller team:

 1. Lidenskap: Lidenskap er en dyp følelse av interesse, engasjement og entusiasme for arbeidet. Når teammedlemmer har en brennende lidenskap for det de gjør, er de mer tilbøyelige til å legge ned ekstra innsats og yte sitt beste. Lidenskap driver dem til å søke utfordringer, sette ambisiøse mål og stadig strebe etter forbedring.
 2. Mening og formål: Å ha en følelse av mening og formål i arbeidet er en kraftig indre drivkraft. Teammedlemmer som føler at det de gjør har en dypere betydning og bidrar til noe større enn seg selv, blir mer motiverte og engasjerte. Når de kan se sammenhengen mellom sitt arbeid og organisasjonens overordnede mål, føler de seg mer oppfylt og motivert til å gi sitt beste.
 3. Selvstyring og autonomi: Teammedlemmers behov for selvstyring og autonomi spiller en viktig rolle i deres indre motivasjon. Når de har muligheten til å ta egne beslutninger, utøve kreativitet og ha kontroll over sitt eget arbeid, føler de seg mer investert og engasjert. Selvstyring gir dem følelsen av å ha innflytelse og ansvar, og dette kan øke deres motivasjon og prestasjoner.
 4. Personlig vekst og utvikling: Teammedlemmer som har et sterkt ønske om personlig vekst og utvikling, er drevet av sin indre drivkraft til å lære, utvide ferdigheter og oppnå fremgang. Når de får muligheten til å utvikle seg både personlig og faglig, blir de mer engasjerte og motiverte. Muligheten til å ta på seg nye utfordringer, utvikle kompetanse og oppnå personlig måloppnåelse gir dem en følelse av høy prestasjon og tilfredshet.
3 Real-World Applications Of Private Channels In Microsoft Teams

Engasjement: Fanget i en magnetisk strøm av lidenskap

Engasjement er den magiske kraften som binder individene i et team sammen og skaper en gnistrende energi. En karismatisk leder skaper en magnetisk tiltrekning ved å formidle entusiasme og lidenskap for arbeidet. Gjennom inspirerende kommunikasjon og autentisk deltakelse, setter de beste lederne i gang en eksplosjon av engasjement som sprer seg som ild gjennom teamet. Her er noen fokusområder som jeg har erfart gir stor effekt.

 1. Klar kommunikasjon og felles visjon: En klar og tydelig kommunikasjon fra lederen om visjon, mål og forventninger er avgjørende for å skape engasjement. Når teammedlemmene forstår hva de jobber mot og ser sammenhengen mellom deres individuelle bidrag og den overordnede visjonen, føler de seg knyttet til noe større enn seg selv. Dette skaper en felles retning og gir en følelse av formål som driver engasjementet.
 2. Autonomi og tillit: Å gi teammedlemmer autonomi og tillit til å ta beslutninger og utføre sitt arbeid på egenhånd er en viktig faktor for å skape engasjement. Når teammedlemmer føler at deres ideer og bidrag blir verdsatt, og at de har frihet til å utøve sin ekspertise, opplever de en dypere følelse av ansvar og eierskap. Dette øker engasjementet og motivasjonen for å oppnå suksess.
 3. Anerkjennelse og belønning: Å anerkjenne og belønne teammedlemmers innsats og prestasjoner er en kraftig driver for engasjement. Når ledere gir positiv tilbakemelding, feirer milepæler og belønner gode resultater, føler teammedlemmene seg verdsatt og motivert til å fortsette å yte sitt beste. Anerkjennelse kan komme i form av verbal ros, belønninger, karrieremuligheter eller utviklingsprogrammer som viser at deres innsats blir sett og verdsatt.
 4. Utviklingsmuligheter og personlig vekst: Teammedlemmer som får muligheten til å utvikle seg og vokse både personlig og profesjonelt, opplever en høy grad av engasjement. Muligheten til å ta på seg nye utfordringer, utvikle ferdigheter og få støtte til sin personlige vekst, gir teammedlemmene en følelse av fremgang og utvikling. Dette skaper en entusiasme og motivasjon for å kontinuerlig forbedre seg selv og bidra til teamets suksess.
Microsoft Teams beheer: 6 geheimen voor succes - Powell Software

Skapende dramatikk og intens handling

Lederskapets episke reise er fylt med dramatiske øyeblikk og intens handling. I møte med utfordringer og hindringer, holder en inspirerende leder hodet kaldt og hjertet brennende. De er i stand til å skape spenning og trøkk, og motivere teamet til å stå sterkt sammen i møte med motgang.

I øyeblikk av konflikt og motstand, trer lederen inn i rollen som en ikke-dømmende og autoritativ fasilitator. De håndterer konflikter med ydmykhet og rettferdighet, og finner veien til felles løsninger. Ved å lytte aktivt, vise empati og oppmuntre til åpen dialog, gjenoppbygger lederen tilliten og styrker båndene i teamet. Her er noen praktisk råd jeg har god erfaring med:

 1. Identifiser konflikten: Vær oppmerksom på tegn på konflikt og identifiser de involverte partene og årsakene til konflikten.
 2. Skap en trygg og åpen atmosfære: Inviter de involverte til en samtale der de føler seg respektert og hørt. Skap tillit og respekt mellom partene.
 3. Lytt aktivt: Gi hver part muligheten til å uttrykke sine synspunkter og følelser. Lytt aktivt ved å vise interesse og forståelse.
 4. Utforsk alternative løsninger: Oppfordre partene til å komme med forslag til løsninger. Fokuser på å finne felles mål og interesser, og søk etter kreative og gjensidig akseptable løsninger.
How Leadership Influences Workplace Culture - KnowledgeCity

Utvikling av lederens evne til å motivere og engasjere

Den magiske kunsten å motivere og engasjere teamet er noe som kan utvikles og perfeksjoneres over tid. En inspirerende leder søker stadig å forbedre seg og eksperimenterer med ulike metoder. De forstår viktigheten av å forstå individuelle behov og tilpasse sin tilnærming deretter.

En leder som ønsker å skape et vinnerlag må også investere i utviklingen av seg selv. Dette kan inkludere personlig utvikling, trening og mentoring. Ved å forbedre sin kommunikasjon, lederegenskaper og forståelse av menneskelig psykologi, kan lederen låse opp dørene til en helt ny dimensjon av lederskap. Det jeg ber mine samarbeidspartnere fokusere på er:

 1. Selvrefleksjon og selvinnsikt: Start med å utvikle en dypere forståelse av deg selv som leder. Ta deg tid til å reflektere over dine egne styrker, svakheter, verdier og motivasjoner. Identifiser områder der du ønsker å utvikle deg og bli bedre, spesielt når det gjelder motivasjon og teamledelse.
 2. Søk kunnskap og læring: Invester i din egen kunnskap og kompetanse om motivasjon og teamledelse. Les relevante bøker, delta på kurs og workshops, og søk etter anerkjente ressurser innenfor feltet. Hold deg oppdatert på de nyeste teoriene, forskningen og beste praksisene som kan hjelpe deg å motivere teamet ditt på en effektiv måte.
 3. Praktisk erfaring og eksperimentering: Ta initiativ til å bruke kunnskapen du har tilegnet deg i praksis. Utforsk ulike metoder og tilnærminger for å motivere teamet ditt. Vær åpen for å eksperimentere og tilpasse tilnærminger basert på tilbakemeldinger og resultater. Lær av både suksesser og feil, og bruk denne innsikten til å finjustere og forbedre din tilnærming.
 4. Kontinuerlig læring og tilbakemelding: Motivasjon og teamledelse er ikke statiske ferdigheter. Fortsett å investere tid og ressurser i din egen utvikling. Søk etter muligheter for å lære av andre erfarne ledere gjennom mentorordninger eller nettverksgrupper. Søk også aktivt etter tilbakemelding fra teamet ditt for å identifisere områder der du kan forbedre deg som motivator og leder.

Våre relevante online lederprogram: Utvikle ledergrupper og team

For mer informasjon om hvordan vi utvikler ledergrupper og team. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen